Nyheter

8 December, 2014

Nytt avtal med Istobal

Istobal Sverige AB

I Sverige rullar det idag ca 14 000 bussar samt drygt 500 000 tunga lastbilar som automattvättas på ca 450 anläggningar och 1 500 verkstäder. Tung trafik är ett av flera prioriterade områden 2015 för både A Clean Partner International som för Istobal Sverige.
- Det är mycket glädjande att vi nu kan ingå ytterligare ett nytt samarbetsavtal såsom det med Istobal Sverige. Avtalet med Istobal Sverige är viktigt ur ett strategiskt perspektiv då A Clean Partner skall leverera kemtekniska produkter till deras nätverk av automattvättar på den tunga fordonssidan. Istobal blir även en auktoriserad servicepartner på tunga fordonsmarknaden i Sverige för A Clean Partner. I North Chemicals plan ingår även att teckna fler kundavtal med större buss- och transportfordonsföretag på den svenska och nordiska marknaden. På den internationella marknaden är Istobal en stor aktör mot tung trafik. Därför är extra stort värde att de nu valt A Clean Partner som strategisk samarbetspartner. Detta är ett av flera viktiga avtal för att uppnå koncernens organiska tillväxtmål, säger Stig Norberg, VD.
Istobal är specialiserat på försäljning och service av fordonstvätt utrustning på den nordiska marknaden. Mellan kundernas portfölj av tjänster/produkter och Istobal Sverige står lokala grupper av bensinstationer och stora skandinaviska bensinbolag som Statoil, OKQ8 och Preem. Istobal Sverige AB, med säte i Staffanstorp, kommer också att ta tjänsten tekniskt stöd i Sverige för A Clean Partner, med elva anställda och två tekniska servicepunkter i Malmö och Stockholm med fältpersonal. Istobal Sverige är en av de största service- organisationerna gällande fordons-tvättanläggningar i Sverige med direktkunder ex. som LKAB.

För ytterligare information kontakta:
Stig Norberg, VD North Chemical, Mobil: +46 708 25 14 00
Morgan Spångberg, VD Istobal Sverige, Mobil: + 46 70 547 89 13 

Tillbaka