Nyheter

5 Juli, 2016

Nu ingår Lahega Kemi i NC Lahega Koncernen

NC Lahega slår samman sina verksamheter A Clean Partner och Lahega Kemi!

North Chemical och Lahega får i och med sammanslagningen över 5000 kunder över hela landet och ytterligare ett antal i andra länder. Därmed blir det sammanslagna företaget ett av de största i landet i sin bransch och kan erbjuda dig som kund ett bredare sortiment av högkvalitativa produkter än någonsin tidigare. Sammanslagningen innebär större möjligheter att utveckla och erbjuda bra produkter och tjänster till båda företagens kunder, samt förbättrade möjligheter att ge råd och stöd till dig som kund. Arbetet med att utveckla sortimentet och samordna produktionen har redan inletts.

Sammanslagningen innebär att vissa kunder får ny kundansvarig, eftersom den gemensamma säljorganisationen delvis struktureras på annat sätt än hittills. Vissa säljare ges utökat ansvar för specifika kundgrupper oavsett geografisk placering, andra ges utökat geografiskt ansvar. Oavsett detta kommer alla att kunna erbjuda de sammanslagna bolagens utökade sortiment. Den nya säljorganisationen kommer också att ges kompetensutveckling och verktyg för att bättre än någonsin kunna lösa våra kunders utmaningar, och kunna ge alla våra kunder de fördelar som kommer via de sammanslagna bolagens ökade leveransförmåga.

Så påverkas du som kund

 • Genom sammanslagningen kommer du att erbjudas ett bredare sortiment än tidigare, till stor del tillgängligt även via webshop för att underlätta snabba och enkla beställningar.

 • Snabba leveranser och mycket hög leveranssäkerhet.

 • I det fall du som kund får ny kundansvarig har du redan kontaktats eller kommer inom kort att kontaktas.

 Tills vidare kommer order från A Clean Partner hanteras och faktureras ifrån Rörvik och order från Lahega hanteras och faktureras från Helsingborg enligt tidigare gällande villkor.

Vi ser fram emot vidare samarbete, och hälsar dig välkommen till ett bolag med produkter och resurser som bättre än någonsin hjälper dig driva och utveckla din verksamhet! 

Kundtjänst North Chemical
Rörvik: 0382-219 80
info@northchemical.se

Kundtjänst Lahega
Helsingborg: 042-25 67 00
info@lahega.se

 

Dan Viberg

Försäljningschef Fordon och Industri 0709-101712

dan.viberg@lahega.se

Tillbaka

Array
(
  [0] => Array
    (
      [0] => SELECT * FROM tl_page WHERE (id=0 OR alias='visar-nyhet') AND (start='' OR start<1495543409) AND (stop='' OR stop>1495543409) AND published=1
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_page
          [type] => index_merge
          [possible_keys] => PRIMARY,alias
          [key] => PRIMARY,alias
          [key_len] => 4,130
          [ref] => 
          [rows] => 4
          [Extra] => Using union(PRIMARY,alias); Using where
        )

    )

  [1] => Array
    (
      [0] => SELECT * FROM tl_page WHERE id='22' LIMIT 0,1
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_page
          [type] => const
          [possible_keys] => PRIMARY
          [key] => PRIMARY
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 1
          [Extra] => 
        )

    )

  [2] => Array
    (
      [0] => SELECT * FROM tl_page WHERE id='20' LIMIT 0,1
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_page
          [type] => const
          [possible_keys] => PRIMARY
          [key] => PRIMARY
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 1
          [Extra] => 
        )

    )

  [3] => Array
    (
      [0] => SELECT * FROM tl_page WHERE id='1' LIMIT 0,1
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_page
          [type] => const
          [possible_keys] => PRIMARY
          [key] => PRIMARY
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 1
          [Extra] => 
        )

    )

  [4] => Array
    (
      [0] => SELECT * FROM tl_layout WHERE id='5' LIMIT 0,1
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_layout
          [type] => const
          [possible_keys] => PRIMARY
          [key] => PRIMARY
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 1
          [Extra] => 
        )

    )

  [5] => Array
    (
      [0] => SELECT * FROM tl_module WHERE id='1' LIMIT 0,1
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_module
          [type] => const
          [possible_keys] => PRIMARY
          [key] => PRIMARY
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 1
          [Extra] => 
        )

    )

  [6] => Array
    (
      [0] => SELECT * FROM tl_module WHERE id='2' LIMIT 0,1
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_module
          [type] => const
          [possible_keys] => PRIMARY
          [key] => PRIMARY
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 1
          [Extra] => 
        )

    )

  [7] => Array
    (
      [0] => SELECT p1.*, (SELECT COUNT(*) FROM tl_page p2 WHERE p2.pid=p1.id AND p2.type!='root' AND p2.type!='error_403' AND p2.type!='error_404' AND p2.hide!=1 AND (p2.start='' OR p2.start<1495543409) AND (p2.stop='' OR p2.stop>1495543409) AND p2.published=1) AS subpages FROM tl_page p1 WHERE p1.pid='1' AND p1.type!='root' AND p1.type!='error_403' AND p1.type!='error_404' AND p1.hide!=1 AND (p1.start='' OR p1.start<1495543409) AND (p1.stop='' OR p1.stop>1495543409) AND p1.published=1 ORDER BY p1.sorting
      [1] => 7 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => PRIMARY
          [table] => p1
          [type] => ref
          [possible_keys] => pid
          [key] => pid
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 9
          [Extra] => Using where; Using filesort
        )

    )

  [8] => Array
    (
      [0] => SELECT id, alias FROM tl_page WHERE id='18' LIMIT 0,1
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_page
          [type] => const
          [possible_keys] => PRIMARY
          [key] => PRIMARY
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 1
          [Extra] => 
        )

    )

  [9] => Array
    (
      [0] => SELECT id, alias FROM tl_page WHERE id='16' LIMIT 0,1
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_page
          [type] => const
          [possible_keys] => PRIMARY
          [key] => PRIMARY
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 1
          [Extra] => 
        )

    )

  [10] => Array
    (
      [0] => SELECT * FROM tl_module WHERE id='3' LIMIT 0,1
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_module
          [type] => const
          [possible_keys] => PRIMARY
          [key] => PRIMARY
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 1
          [Extra] => 
        )

    )

  [11] => Array
    (
      [0] => SELECT p1.*, (SELECT COUNT(*) FROM tl_page p2 WHERE p2.pid=p1.id AND p2.type!='root' AND p2.type!='error_403' AND p2.type!='error_404' AND p2.hide!=1 AND (p2.start='' OR p2.start<1495543409) AND (p2.stop='' OR p2.stop>1495543409) AND p2.published=1) AS subpages FROM tl_page p1 WHERE p1.pid='20' AND p1.type!='root' AND p1.type!='error_403' AND p1.type!='error_404' AND p1.hide!=1 AND (p1.start='' OR p1.start<1495543409) AND (p1.stop='' OR p1.stop>1495543409) AND p1.published=1 ORDER BY p1.sorting
      [1] => 0 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => PRIMARY
          [table] => p1
          [type] => ref
          [possible_keys] => pid
          [key] => pid
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 2
          [Extra] => Using where; Using filesort
        )

    )

  [12] => Array
    (
      [0] => SELECT id FROM tl_article WHERE pid='22' AND inColumn='left' AND (start='' OR start<1495543409) AND (stop='' OR stop>1495543409) AND published=1 ORDER BY sorting
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_article
          [type] => ref
          [possible_keys] => pid
          [key] => pid
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 3
          [Extra] => Using where; Using filesort
        )

    )

  [13] => Array
    (
      [0] => SELECT *, author AS authorId, (SELECT name FROM tl_user WHERE id=author) AS author FROM tl_article WHERE (id='28' OR alias='28') AND pid='22' LIMIT 0,1
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => PRIMARY
          [table] => tl_article
          [type] => ref
          [possible_keys] => PRIMARY,pid,alias
          [key] => pid
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 3
          [Extra] => Using where
        )

    )

  [14] => Array
    (
      [0] => SELECT id FROM tl_content WHERE pid='28' AND invisible='' ORDER BY sorting
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_content
          [type] => ref
          [possible_keys] => pid
          [key] => pid
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 1
          [Extra] => Using where; Using filesort
        )

    )

  [15] => Array
    (
      [0] => SELECT * FROM tl_content WHERE id='73' LIMIT 0,1
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_content
          [type] => const
          [possible_keys] => PRIMARY
          [key] => PRIMARY
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 1
          [Extra] => 
        )

    )

  [16] => Array
    (
      [0] => SELECT * FROM tl_module WHERE id='7' LIMIT 0,1
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_module
          [type] => const
          [possible_keys] => PRIMARY
          [key] => PRIMARY
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 1
          [Extra] => 
        )

    )

  [17] => Array
    (
      [0] => SELECT id, protected, groups FROM tl_news_archive WHERE id IN(1)
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_news_archive
          [type] => system
          [possible_keys] => PRIMARY
          [key] => 
          [key_len] => 
          [ref] => 
          [rows] => 1
          [Extra] => 
        )

    )

  [18] => Array
    (
      [0] => SELECT date FROM tl_news WHERE pid='1' AND (start='' OR start<1495543409) AND (stop='' OR stop>1495543409) AND published=1 ORDER BY date DESC
      [1] => 46 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_news
          [type] => ref
          [possible_keys] => pid
          [key] => pid
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 46
          [Extra] => Using where; Using filesort
        )

    )

  [19] => Array
    (
      [0] => SELECT id, alias FROM tl_page WHERE id='21' LIMIT 0,1
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_page
          [type] => const
          [possible_keys] => PRIMARY
          [key] => PRIMARY
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 1
          [Extra] => 
        )

    )

  [20] => Array
    (
      [0] => SELECT id FROM tl_article WHERE pid='22' AND inColumn='main' AND (start='' OR start<1495543409) AND (stop='' OR stop>1495543409) AND published=1 ORDER BY sorting
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_article
          [type] => ref
          [possible_keys] => pid
          [key] => pid
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 3
          [Extra] => Using where; Using filesort
        )

    )

  [21] => Array
    (
      [0] => SELECT *, author AS authorId, (SELECT name FROM tl_user WHERE id=author) AS author FROM tl_article WHERE (id='25' OR alias='25') AND pid='22' LIMIT 0,1
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => PRIMARY
          [table] => tl_article
          [type] => ref
          [possible_keys] => PRIMARY,pid,alias
          [key] => pid
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 3
          [Extra] => Using where
        )

    )

  [22] => Array
    (
      [0] => SELECT id FROM tl_content WHERE pid='25' AND invisible='' ORDER BY sorting
      [1] => 2 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_content
          [type] => ref
          [possible_keys] => pid
          [key] => pid
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 2
          [Extra] => Using where; Using filesort
        )

    )

  [23] => Array
    (
      [0] => SELECT * FROM tl_content WHERE id='69' LIMIT 0,1
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_content
          [type] => const
          [possible_keys] => PRIMARY
          [key] => PRIMARY
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 1
          [Extra] => 
        )

    )

  [24] => Array
    (
      [0] => SELECT * FROM tl_content WHERE id='70' LIMIT 0,1
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_content
          [type] => const
          [possible_keys] => PRIMARY
          [key] => PRIMARY
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 1
          [Extra] => 
        )

    )

  [25] => Array
    (
      [0] => SELECT * FROM tl_module WHERE id='14' LIMIT 0,1
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_module
          [type] => const
          [possible_keys] => PRIMARY
          [key] => PRIMARY
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 1
          [Extra] => 
        )

    )

  [26] => Array
    (
      [0] => SELECT *, author AS authorId, (SELECT title FROM tl_news_archive WHERE tl_news_archive.id=tl_news.pid) AS archive, (SELECT jumpTo FROM tl_news_archive WHERE tl_news_archive.id=tl_news.pid) AS parentJumpTo, (SELECT name FROM tl_user WHERE id=author) AS author FROM tl_news WHERE pid IN(1) AND (id=0 OR alias='Sammanslagning') AND (start='' OR start<1495543409) AND (stop='' OR stop>1495543409) AND published=1 LIMIT 0,1
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => PRIMARY
          [table] => tl_news
          [type] => ref
          [possible_keys] => PRIMARY,pid,alias
          [key] => pid
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 46
          [Extra] => Using where
        )

    )

  [27] => Array
    (
      [0] => SELECT id, alias FROM tl_page WHERE id='22' LIMIT 0,1
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_page
          [type] => const
          [possible_keys] => PRIMARY
          [key] => PRIMARY
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 1
          [Extra] => 
        )

    )

  [28] => Array
    (
      [0] => SELECT * FROM tl_news_archive WHERE id='1' LIMIT 0,1
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_news_archive
          [type] => system
          [possible_keys] => PRIMARY
          [key] => 
          [key_len] => 
          [ref] => 
          [rows] => 1
          [Extra] => 
        )

    )

  [29] => Array
    (
      [0] => SELECT * FROM tl_module WHERE id='5' LIMIT 0,1
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_module
          [type] => const
          [possible_keys] => PRIMARY
          [key] => PRIMARY
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 1
          [Extra] => 
        )

    )

  [30] => Array
    (
      [0] => SELECT COUNT(*) AS total FROM tl_news WHERE pid IN(1) AND (start='' OR start<1495543409) AND (stop='' OR stop>1495543409) AND published=1 ORDER BY date DESC
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_news
          [type] => ref
          [possible_keys] => pid
          [key] => pid
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 46
          [Extra] => Using where
        )

    )

  [31] => Array
    (
      [0] => SELECT *, author AS authorId, (SELECT title FROM tl_news_archive WHERE tl_news_archive.id=tl_news.pid) AS archive, (SELECT jumpTo FROM tl_news_archive WHERE tl_news_archive.id=tl_news.pid) AS parentJumpTo, (SELECT name FROM tl_user WHERE id=author) AS author FROM tl_news WHERE pid IN(1) AND (start='' OR start<1495543409) AND (stop='' OR stop>1495543409) AND published=1 ORDER BY date DESC LIMIT 0,2
      [1] => 2 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => PRIMARY
          [table] => tl_news
          [type] => ref
          [possible_keys] => pid
          [key] => pid
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 46
          [Extra] => Using where; Using filesort
        )

    )

  [32] => Array
    (
      [0] => SELECT * FROM tl_module WHERE id='9' LIMIT 0,1
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_module
          [type] => const
          [possible_keys] => PRIMARY
          [key] => PRIMARY
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 1
          [Extra] => 
        )

    )

  [33] => Array
    (
      [0] => SELECT * FROM tl_module WHERE id='10' LIMIT 0,1
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_module
          [type] => const
          [possible_keys] => PRIMARY
          [key] => PRIMARY
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 1
          [Extra] => 
        )

    )

  [34] => Array
    (
      [0] => SELECT * FROM tl_module WHERE id='11' LIMIT 0,1
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_module
          [type] => const
          [possible_keys] => PRIMARY
          [key] => PRIMARY
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 1
          [Extra] => 
        )

    )

  [35] => Array
    (
      [0] => SELECT * FROM tl_page where id='1' LIMIT 0,1
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_page
          [type] => const
          [possible_keys] => PRIMARY
          [key] => PRIMARY
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 1
          [Extra] => 
        )

    )

  [36] => Array
    (
      [0] => SELECT * FROM tl_news_archive WHERE id IN(1)
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_news_archive
          [type] => system
          [possible_keys] => PRIMARY
          [key] => 
          [key_len] => 
          [ref] => 
          [rows] => 1
          [Extra] => 
        )

    )

  [37] => Array
    (
      [0] => SELECT *, author AS authorId, (SELECT name FROM tl_user WHERE id=author) AS author FROM tl_article WHERE (id='9' OR alias='9') LIMIT 0,1
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => PRIMARY
          [table] => tl_article
          [type] => index_merge
          [possible_keys] => PRIMARY,alias
          [key] => PRIMARY,alias
          [key_len] => 4,130
          [ref] => 
          [rows] => 2
          [Extra] => Using union(PRIMARY,alias); Using where
        )

    )

  [38] => Array
    (
      [0] => SELECT id FROM tl_content WHERE pid='9' AND invisible='' ORDER BY sorting
      [1] => 3 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_content
          [type] => ref
          [possible_keys] => pid
          [key] => pid
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 3
          [Extra] => Using where; Using filesort
        )

    )

  [39] => Array
    (
      [0] => SELECT * FROM tl_content WHERE id='9' LIMIT 0,1
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_content
          [type] => const
          [possible_keys] => PRIMARY
          [key] => PRIMARY
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 1
          [Extra] => 
        )

    )

  [40] => Array
    (
      [0] => SELECT * FROM tl_content WHERE id='7' LIMIT 0,1
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_content
          [type] => const
          [possible_keys] => PRIMARY
          [key] => PRIMARY
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 1
          [Extra] => 
        )

    )

  [41] => Array
    (
      [0] => SELECT * FROM tl_content WHERE id='8' LIMIT 0,1
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_content
          [type] => const
          [possible_keys] => PRIMARY
          [key] => PRIMARY
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 1
          [Extra] => 
        )

    )

  [42] => Array
    (
      [0] => SELECT id, checksum FROM tl_search WHERE url='visar-nyhet/items/Sammanslagning.html' AND pid='22' LIMIT 0,1
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_search
          [type] => ref
          [possible_keys] => pid,url
          [key] => url
          [key_len] => 767
          [ref] => const
          [rows] => 1
          [Extra] => Using where
        )

    )

  [43] => Array
    (
      [0] => UPDATE tl_search SET url='visar-nyhet/items/Sammanslagning.html', title='Nu ingår Lahega Kemi i NC Lahega Koncernen', protected='', filesize='17.35', groups=0, pid='22', language='sv', checksum='354f9c146c20448a1d92a87a4abdab1a', text='Nu ingår Lahega Kemi i NC Lahega Koncernen North Chemical och Lahega får i och med sammanslagningen över 5000 kunder över hela landet och ytterligare ett antal i andra länder. Därmed blir det sammanslagna företaget ett av … Nyheter 5 Juli, 2016 Nu ingår Lahega Kemi i NC Lahega Koncernen NC Lahega slår samman sina verksamheter A Clean Partner och Lahega Kemi! North Chemical och Lahega får i och med sammanslagningen över 5000 kunder över hela landet och ytterligare ett antal i andra länder. Därmed blir det sammanslagna företaget ett av de största i landet i sin bransch och kan erbjuda dig som kund ett bredare sortiment av högkvalitativa produkter än någonsin tidigare. Sammanslagningen innebär större möjligheter att utveckla och erbjuda bra produkter och tjänster till båda företagens kunder, samt förbättrade möjligheter att ge råd och stöd till dig som kund. Arbetet med att utveckla sortimentet och samordna produktionen har redan inletts. Sammanslagningen innebär att vissa kunder får ny kundansvarig, eftersom den gemensamma säljorganisationen delvis struktureras på annat sätt än hittills. Vissa säljare ges utökat ansvar för specifika kundgrupper oavsett geografisk placering, andra ges utökat geografiskt ansvar. Oavsett detta kommer alla att kunna erbjuda de sammanslagna bolagens utökade sortiment. Den nya säljorganisationen kommer också att ges kompetensutveckling och verktyg för att bättre än någonsin kunna lösa våra kunders utmaningar, och kunna ge alla våra kunder de fördelar som kommer via de sammanslagna bolagens ökade leveransförmåga. Så påverkas du som kund Genom sammanslagningen kommer du att erbjudas ett bredare sortiment än tidigare, till stor del tillgängligt även via webshop för att underlätta snabba och enkla beställningar. Snabba leveranser och mycket hög leveranssäkerhet. I det fall du som kund får ny kundansvarig har du redan kontaktats eller kommer inom kort att kontaktas. Tills vidare kommer order från A Clean Partner hanteras och faktureras ifrån Rörvik och order från Lahega hanteras och faktureras från Helsingborg enligt tidigare gällande villkor. Vi ser fram emot vidare samarbete, och hälsar dig välkommen till ett bolag med produkter och resurser som bättre än någonsin hjälper dig driva och utveckla din verksamhet! Kundtjänst North Chemical\nRörvik: 0382-219 80\ninfo@northchemical.se Kundtjänst Lahega\nHelsingborg: 042-25 67 00\ninfo@lahega.se Dan Viberg Försäljningschef Fordon och Industri 0709-101712 dan.viberg@lahega.se Kontakta oss 0322-794 00 NC Lahega (inkl f.d. A Clean Partner AB) Makadamgatan 16\n250 13 Helsingborg \nTel: +46 (0)42-25 67 00\nEpost: info@lahega.se Copyright©2017. A Clean Partner International AB. Till startsidan, A Clean Partner, Nyhetsbrev i pdf', tstamp=1495543409 WHERE id='37'
      [1] => 1 rows affected
    )

  [44] => Array
    (
      [0] => DELETE FROM tl_search_index WHERE pid='37'
      [1] => 207 rows affected
    )

  [45] => Array
    (
      [0] => INSERT INTO tl_search_index (pid, word, relevance, language) VALUES ('37', 'nu', 2, 'sv'), ('37', 'ingår', 2, 'sv'), ('37', 'lahega', 11, 'sv'), ('37', 'kemi', 3, 'sv'), ('37', 'i', 10, 'sv'), ('37', 'nc', 4, 'sv'), ('37', 'koncernen', 2, 'sv'), ('37', 'north', 3, 'sv'), ('37', 'chemical', 3, 'sv'), ('37', 'och', 23, 'sv'), ('37', 'får', 4, 'sv'), ('37', 'med', 4, 'sv'), ('37', 'sammanslagningen', 5, 'sv'), ('37', 'över', 4, 'sv'), ('37', 5000, 2, 'sv'), ('37', 'kunder', 5, 'sv'), ('37', 'hela', 2, 'sv'), ('37', 'landet', 3, 'sv'), ('37', 'ytterligare', 2, 'sv'), ('37', 'ett', 7, 'sv'), ('37', 'antal', 2, 'sv'), ('37', 'andra', 3, 'sv'), ('37', 'länder', 2, 'sv'), ('37', 'därmed', 2, 'sv'), ('37', 'blir', 2, 'sv'), ('37', 'det', 3, 'sv'), ('37', 'sammanslagna', 4, 'sv'), ('37', 'företaget', 2, 'sv'), ('37', 'av', 3, 'sv'), ('37', 'nyheter', 1, 'sv'), ('37', 5, 1, 'sv'), ('37', 'juli', 1, 'sv'), ('37', 2016, 1, 'sv'), ('37', 'slår', 1, 'sv'), ('37', 'samman', 1, 'sv'), ('37', 'sina', 1, 'sv'), ('37', 'verksamheter', 1, 'sv'), ('37', 'a', 5, 'sv'), ('37', 'clean', 5, 'sv'), ('37', 'partner', 5, 'sv'), ('37', 'de', 4, 'sv'), ('37', 'största', 1, 'sv'), ('37', 'sin', 1, 'sv'), ('37', 'bransch', 1, 'sv'), ('37', 'kan', 1, 'sv'), ('37', 'erbjuda', 3, 'sv'), ('37', 'dig', 4, 'sv'), ('37', 'som', 6, 'sv'), ('37', 'kund', 4, 'sv'), ('37', 'bredare', 2, 'sv'), ('37', 'sortiment', 3, 'sv'), ('37', 'högkvalitativa', 1, 'sv'), ('37', 'produkter', 3, 'sv'), ('37', 'än', 5, 'sv'), ('37', 'någonsin', 3, 'sv'), ('37', 'tidigare', 3, 'sv'), ('37', 'innebär', 2, 'sv'), ('37', 'större', 1, 'sv'), ('37', 'möjligheter', 2, 'sv'), ('37', 'att', 10, 'sv'), ('37', 'utveckla', 3, 'sv'), ('37', 'bra', 1, 'sv'), ('37', 'tjänster', 1, 'sv'), ('37', 'till', 5, 'sv'), ('37', 'båda', 1, 'sv'), ('37', 'företagens', 1, 'sv'), ('37', 'samt', 1, 'sv'), ('37', 'förbättrade', 1, 'sv'), ('37', 'ge', 2, 'sv'), ('37', 'råd', 1, 'sv'), ('37', 'stöd', 1, 'sv'), ('37', 'arbetet', 1, 'sv'), ('37', 'sortimentet', 1, 'sv'), ('37', 'samordna', 1, 'sv'), ('37', 'produktionen', 1, 'sv'), ('37', 'har', 2, 'sv'), ('37', 'redan', 2, 'sv'), ('37', 'inletts', 1, 'sv'), ('37', 'vissa', 2, 'sv'), ('37', 'ny', 2, 'sv'), ('37', 'kundansvarig', 2, 'sv'), ('37', 'eftersom', 1, 'sv'), ('37', 'den', 2, 'sv'), ('37', 'gemensamma', 1, 'sv'), ('37', 'säljorganisationen', 2, 'sv'), ('37', 'delvis', 1, 'sv'), ('37', 'struktureras', 1, 'sv'), ('37', 'på', 1, 'sv'), ('37', 'annat', 1, 'sv'), ('37', 'sätt', 1, 'sv'), ('37', 'hittills', 1, 'sv'), ('37', 'säljare', 1, 'sv'), ('37', 'ges', 3, 'sv'), ('37', 'utökat', 2, 'sv'), ('37', 'ansvar', 2, 'sv'), ('37', 'för', 3, 'sv'), ('37', 'specifika', 1, 'sv'), ('37', 'kundgrupper', 1, 'sv'), ('37', 'oavsett', 2, 'sv'), ('37', 'geografisk', 1, 'sv'), ('37', 'placering', 1, 'sv'), ('37', 'geografiskt', 1, 'sv'), ('37', 'detta', 1, 'sv'), ('37', 'kommer', 6, 'sv'), ('37', 'alla', 2, 'sv'), ('37', 'kunna', 3, 'sv'), ('37', 'bolagens', 2, 'sv'), ('37', 'utökade', 1, 'sv'), ('37', 'nya', 1, 'sv'), ('37', 'också', 1, 'sv'), ('37', 'kompetensutveckling', 1, 'sv'), ('37', 'verktyg', 1, 'sv'), ('37', 'bättre', 2, 'sv'), ('37', 'lösa', 1, 'sv'), ('37', 'våra', 2, 'sv'), ('37', 'kunders', 1, 'sv'), ('37', 'utmaningar', 1, 'sv'), ('37', 'fördelar', 1, 'sv'), ('37', 'via', 2, 'sv'), ('37', 'ökade', 1, 'sv'), ('37', 'leveransförmåga', 1, 'sv'), ('37', 'så', 1, 'sv'), ('37', 'påverkas', 1, 'sv'), ('37', 'du', 4, 'sv'), ('37', 'genom', 1, 'sv'), ('37', 'erbjudas', 1, 'sv'), ('37', 'stor', 1, 'sv'), ('37', 'del', 1, 'sv'), ('37', 'tillgängligt', 1, 'sv'), ('37', 'även', 1, 'sv'), ('37', 'webshop', 1, 'sv'), ('37', 'underlätta', 1, 'sv'), ('37', 'snabba', 2, 'sv'), ('37', 'enkla', 1, 'sv'), ('37', 'beställningar', 1, 'sv'), ('37', 'leveranser', 1, 'sv'), ('37', 'mycket', 1, 'sv'), ('37', 'hög', 1, 'sv'), ('37', 'leveranssäkerhet', 1, 'sv'), ('37', 'fall', 1, 'sv'), ('37', 'kontaktats', 1, 'sv'), ('37', 'eller', 1, 'sv'), ('37', 'inom', 1, 'sv'), ('37', 'kort', 1, 'sv'), ('37', 'kontaktas', 1, 'sv'), ('37', 'tills', 1, 'sv'), ('37', 'vidare', 2, 'sv'), ('37', 'order', 2, 'sv'), ('37', 'från', 3, 'sv'), ('37', 'hanteras', 2, 'sv'), ('37', 'faktureras', 2, 'sv'), ('37', 'ifrån', 1, 'sv'), ('37', 'rörvik', 2, 'sv'), ('37', 'helsingborg', 3, 'sv'), ('37', 'enligt', 1, 'sv'), ('37', 'gällande', 1, 'sv'), ('37', 'villkor', 1, 'sv'), ('37', 'vi', 1, 'sv'), ('37', 'ser', 1, 'sv'), ('37', 'fram', 1, 'sv'), ('37', 'emot', 1, 'sv'), ('37', 'samarbete', 1, 'sv'), ('37', 'hälsar', 1, 'sv'), ('37', 'välkommen', 1, 'sv'), ('37', 'bolag', 1, 'sv'), ('37', 'resurser', 1, 'sv'), ('37', 'hjälper', 1, 'sv'), ('37', 'driva', 1, 'sv'), ('37', 'din', 1, 'sv'), ('37', 'verksamhet', 1, 'sv'), ('37', 'kundtjänst', 2, 'sv'), ('37', '0382-219', 1, 'sv'), ('37', 80, 1, 'sv'), ('37', 'info', 3, 'sv'), ('37', 'northchemical.se', 1, 'sv'), ('37', '042-25', 1, 'sv'), ('37', 67, 2, 'sv'), ('37', '00', 3, 'sv'), ('37', 'lahega.se', 3, 'sv'), ('37', 'dan', 1, 'sv'), ('37', 'viberg', 1, 'sv'), ('37', 'försäljningschef', 1, 'sv'), ('37', 'fordon', 1, 'sv'), ('37', 'industri', 1, 'sv'), ('37', '0709-101712', 1, 'sv'), ('37', 'dan.viberg', 1, 'sv'), ('37', 'kontakta', 1, 'sv'), ('37', 'oss', 1, 'sv'), ('37', '0322-794', 1, 'sv'), ('37', 'inkl', 1, 'sv'), ('37', 'f.d', 1, 'sv'), ('37', 'ab', 2, 'sv'), ('37', 'makadamgatan', 1, 'sv'), ('37', 16, 1, 'sv'), ('37', 250, 1, 'sv'), ('37', 13, 1, 'sv'), ('37', 'tel', 1, 'sv'), ('37', 46, 1, 'sv'), ('37', 0, 1, 'sv'), ('37', '42-25', 1, 'sv'), ('37', 'epost', 1, 'sv'), ('37', 'copyright', 1, 'sv'), ('37', 2017, 1, 'sv'), ('37', 'international', 1, 'sv'), ('37', 'startsidan', 1, 'sv'), ('37', 'nyhetsbrev', 1, 'sv'), ('37', 'pdf', 1, 'sv')
      [1] => 207 rows affected
    )

)