Nyheter

10 Oktober, 2016

Produktion i Helsingborg

Produktionen av ACP:s produkter är nu flyttad till vår anläggning i Helsingborg

A Clean Partner är nu en del av Lahega kemi AB,
och tillverkningen av ACP:s produkter sker nu i Helsingborg
- med ett fåtal undantag där tillverklingen ligger i vår Rörviksanläggning.

För mer information, se www.lahega.se

Tillbaka

Array
(
  [0] => Array
    (
      [0] => SELECT * FROM tl_page WHERE (id=0 OR alias='visar-nyhet') AND (start='' OR start<1495543412) AND (stop='' OR stop>1495543412) AND published=1
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_page
          [type] => index_merge
          [possible_keys] => PRIMARY,alias
          [key] => PRIMARY,alias
          [key_len] => 4,130
          [ref] => 
          [rows] => 4
          [Extra] => Using union(PRIMARY,alias); Using where
        )

    )

  [1] => Array
    (
      [0] => SELECT * FROM tl_page WHERE id='22' LIMIT 0,1
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_page
          [type] => const
          [possible_keys] => PRIMARY
          [key] => PRIMARY
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 1
          [Extra] => 
        )

    )

  [2] => Array
    (
      [0] => SELECT * FROM tl_page WHERE id='20' LIMIT 0,1
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_page
          [type] => const
          [possible_keys] => PRIMARY
          [key] => PRIMARY
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 1
          [Extra] => 
        )

    )

  [3] => Array
    (
      [0] => SELECT * FROM tl_page WHERE id='1' LIMIT 0,1
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_page
          [type] => const
          [possible_keys] => PRIMARY
          [key] => PRIMARY
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 1
          [Extra] => 
        )

    )

  [4] => Array
    (
      [0] => SELECT * FROM tl_layout WHERE id='5' LIMIT 0,1
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_layout
          [type] => const
          [possible_keys] => PRIMARY
          [key] => PRIMARY
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 1
          [Extra] => 
        )

    )

  [5] => Array
    (
      [0] => SELECT * FROM tl_module WHERE id='1' LIMIT 0,1
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_module
          [type] => const
          [possible_keys] => PRIMARY
          [key] => PRIMARY
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 1
          [Extra] => 
        )

    )

  [6] => Array
    (
      [0] => SELECT * FROM tl_module WHERE id='2' LIMIT 0,1
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_module
          [type] => const
          [possible_keys] => PRIMARY
          [key] => PRIMARY
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 1
          [Extra] => 
        )

    )

  [7] => Array
    (
      [0] => SELECT p1.*, (SELECT COUNT(*) FROM tl_page p2 WHERE p2.pid=p1.id AND p2.type!='root' AND p2.type!='error_403' AND p2.type!='error_404' AND p2.hide!=1 AND (p2.start='' OR p2.start<1495543412) AND (p2.stop='' OR p2.stop>1495543412) AND p2.published=1) AS subpages FROM tl_page p1 WHERE p1.pid='1' AND p1.type!='root' AND p1.type!='error_403' AND p1.type!='error_404' AND p1.hide!=1 AND (p1.start='' OR p1.start<1495543412) AND (p1.stop='' OR p1.stop>1495543412) AND p1.published=1 ORDER BY p1.sorting
      [1] => 7 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => PRIMARY
          [table] => p1
          [type] => ref
          [possible_keys] => pid
          [key] => pid
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 9
          [Extra] => Using where; Using filesort
        )

    )

  [8] => Array
    (
      [0] => SELECT id, alias FROM tl_page WHERE id='18' LIMIT 0,1
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_page
          [type] => const
          [possible_keys] => PRIMARY
          [key] => PRIMARY
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 1
          [Extra] => 
        )

    )

  [9] => Array
    (
      [0] => SELECT id, alias FROM tl_page WHERE id='16' LIMIT 0,1
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_page
          [type] => const
          [possible_keys] => PRIMARY
          [key] => PRIMARY
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 1
          [Extra] => 
        )

    )

  [10] => Array
    (
      [0] => SELECT * FROM tl_module WHERE id='3' LIMIT 0,1
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_module
          [type] => const
          [possible_keys] => PRIMARY
          [key] => PRIMARY
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 1
          [Extra] => 
        )

    )

  [11] => Array
    (
      [0] => SELECT p1.*, (SELECT COUNT(*) FROM tl_page p2 WHERE p2.pid=p1.id AND p2.type!='root' AND p2.type!='error_403' AND p2.type!='error_404' AND p2.hide!=1 AND (p2.start='' OR p2.start<1495543412) AND (p2.stop='' OR p2.stop>1495543412) AND p2.published=1) AS subpages FROM tl_page p1 WHERE p1.pid='20' AND p1.type!='root' AND p1.type!='error_403' AND p1.type!='error_404' AND p1.hide!=1 AND (p1.start='' OR p1.start<1495543412) AND (p1.stop='' OR p1.stop>1495543412) AND p1.published=1 ORDER BY p1.sorting
      [1] => 0 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => PRIMARY
          [table] => p1
          [type] => ref
          [possible_keys] => pid
          [key] => pid
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 2
          [Extra] => Using where; Using filesort
        )

    )

  [12] => Array
    (
      [0] => SELECT id FROM tl_article WHERE pid='22' AND inColumn='left' AND (start='' OR start<1495543412) AND (stop='' OR stop>1495543412) AND published=1 ORDER BY sorting
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_article
          [type] => ref
          [possible_keys] => pid
          [key] => pid
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 3
          [Extra] => Using where; Using filesort
        )

    )

  [13] => Array
    (
      [0] => SELECT *, author AS authorId, (SELECT name FROM tl_user WHERE id=author) AS author FROM tl_article WHERE (id='28' OR alias='28') AND pid='22' LIMIT 0,1
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => PRIMARY
          [table] => tl_article
          [type] => ref
          [possible_keys] => PRIMARY,pid,alias
          [key] => pid
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 3
          [Extra] => Using where
        )

    )

  [14] => Array
    (
      [0] => SELECT id FROM tl_content WHERE pid='28' AND invisible='' ORDER BY sorting
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_content
          [type] => ref
          [possible_keys] => pid
          [key] => pid
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 1
          [Extra] => Using where; Using filesort
        )

    )

  [15] => Array
    (
      [0] => SELECT * FROM tl_content WHERE id='73' LIMIT 0,1
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_content
          [type] => const
          [possible_keys] => PRIMARY
          [key] => PRIMARY
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 1
          [Extra] => 
        )

    )

  [16] => Array
    (
      [0] => SELECT * FROM tl_module WHERE id='7' LIMIT 0,1
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_module
          [type] => const
          [possible_keys] => PRIMARY
          [key] => PRIMARY
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 1
          [Extra] => 
        )

    )

  [17] => Array
    (
      [0] => SELECT id, protected, groups FROM tl_news_archive WHERE id IN(1)
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_news_archive
          [type] => system
          [possible_keys] => PRIMARY
          [key] => 
          [key_len] => 
          [ref] => 
          [rows] => 1
          [Extra] => 
        )

    )

  [18] => Array
    (
      [0] => SELECT date FROM tl_news WHERE pid='1' AND (start='' OR start<1495543412) AND (stop='' OR stop>1495543412) AND published=1 ORDER BY date DESC
      [1] => 46 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_news
          [type] => ref
          [possible_keys] => pid
          [key] => pid
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 46
          [Extra] => Using where; Using filesort
        )

    )

  [19] => Array
    (
      [0] => SELECT id, alias FROM tl_page WHERE id='21' LIMIT 0,1
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_page
          [type] => const
          [possible_keys] => PRIMARY
          [key] => PRIMARY
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 1
          [Extra] => 
        )

    )

  [20] => Array
    (
      [0] => SELECT id FROM tl_article WHERE pid='22' AND inColumn='main' AND (start='' OR start<1495543412) AND (stop='' OR stop>1495543412) AND published=1 ORDER BY sorting
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_article
          [type] => ref
          [possible_keys] => pid
          [key] => pid
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 3
          [Extra] => Using where; Using filesort
        )

    )

  [21] => Array
    (
      [0] => SELECT *, author AS authorId, (SELECT name FROM tl_user WHERE id=author) AS author FROM tl_article WHERE (id='25' OR alias='25') AND pid='22' LIMIT 0,1
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => PRIMARY
          [table] => tl_article
          [type] => ref
          [possible_keys] => PRIMARY,pid,alias
          [key] => pid
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 3
          [Extra] => Using where
        )

    )

  [22] => Array
    (
      [0] => SELECT id FROM tl_content WHERE pid='25' AND invisible='' ORDER BY sorting
      [1] => 2 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_content
          [type] => ref
          [possible_keys] => pid
          [key] => pid
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 2
          [Extra] => Using where; Using filesort
        )

    )

  [23] => Array
    (
      [0] => SELECT * FROM tl_content WHERE id='69' LIMIT 0,1
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_content
          [type] => const
          [possible_keys] => PRIMARY
          [key] => PRIMARY
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 1
          [Extra] => 
        )

    )

  [24] => Array
    (
      [0] => SELECT * FROM tl_content WHERE id='70' LIMIT 0,1
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_content
          [type] => const
          [possible_keys] => PRIMARY
          [key] => PRIMARY
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 1
          [Extra] => 
        )

    )

  [25] => Array
    (
      [0] => SELECT * FROM tl_module WHERE id='14' LIMIT 0,1
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_module
          [type] => const
          [possible_keys] => PRIMARY
          [key] => PRIMARY
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 1
          [Extra] => 
        )

    )

  [26] => Array
    (
      [0] => SELECT *, author AS authorId, (SELECT title FROM tl_news_archive WHERE tl_news_archive.id=tl_news.pid) AS archive, (SELECT jumpTo FROM tl_news_archive WHERE tl_news_archive.id=tl_news.pid) AS parentJumpTo, (SELECT name FROM tl_user WHERE id=author) AS author FROM tl_news WHERE pid IN(1) AND (id=0 OR alias='Produktion-i-helsingborg') AND (start='' OR start<1495543412) AND (stop='' OR stop>1495543412) AND published=1 LIMIT 0,1
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => PRIMARY
          [table] => tl_news
          [type] => ref
          [possible_keys] => PRIMARY,pid,alias
          [key] => pid
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 46
          [Extra] => Using where
        )

    )

  [27] => Array
    (
      [0] => SELECT id, alias FROM tl_page WHERE id='22' LIMIT 0,1
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_page
          [type] => const
          [possible_keys] => PRIMARY
          [key] => PRIMARY
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 1
          [Extra] => 
        )

    )

  [28] => Array
    (
      [0] => SELECT * FROM tl_news_archive WHERE id='1' LIMIT 0,1
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_news_archive
          [type] => system
          [possible_keys] => PRIMARY
          [key] => 
          [key_len] => 
          [ref] => 
          [rows] => 1
          [Extra] => 
        )

    )

  [29] => Array
    (
      [0] => SELECT * FROM tl_module WHERE id='5' LIMIT 0,1
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_module
          [type] => const
          [possible_keys] => PRIMARY
          [key] => PRIMARY
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 1
          [Extra] => 
        )

    )

  [30] => Array
    (
      [0] => SELECT COUNT(*) AS total FROM tl_news WHERE pid IN(1) AND (start='' OR start<1495543412) AND (stop='' OR stop>1495543412) AND published=1 ORDER BY date DESC
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_news
          [type] => ref
          [possible_keys] => pid
          [key] => pid
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 46
          [Extra] => Using where
        )

    )

  [31] => Array
    (
      [0] => SELECT *, author AS authorId, (SELECT title FROM tl_news_archive WHERE tl_news_archive.id=tl_news.pid) AS archive, (SELECT jumpTo FROM tl_news_archive WHERE tl_news_archive.id=tl_news.pid) AS parentJumpTo, (SELECT name FROM tl_user WHERE id=author) AS author FROM tl_news WHERE pid IN(1) AND (start='' OR start<1495543412) AND (stop='' OR stop>1495543412) AND published=1 ORDER BY date DESC LIMIT 0,2
      [1] => 2 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => PRIMARY
          [table] => tl_news
          [type] => ref
          [possible_keys] => pid
          [key] => pid
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 46
          [Extra] => Using where; Using filesort
        )

    )

  [32] => Array
    (
      [0] => SELECT * FROM tl_module WHERE id='9' LIMIT 0,1
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_module
          [type] => const
          [possible_keys] => PRIMARY
          [key] => PRIMARY
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 1
          [Extra] => 
        )

    )

  [33] => Array
    (
      [0] => SELECT * FROM tl_module WHERE id='10' LIMIT 0,1
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_module
          [type] => const
          [possible_keys] => PRIMARY
          [key] => PRIMARY
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 1
          [Extra] => 
        )

    )

  [34] => Array
    (
      [0] => SELECT * FROM tl_module WHERE id='11' LIMIT 0,1
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_module
          [type] => const
          [possible_keys] => PRIMARY
          [key] => PRIMARY
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 1
          [Extra] => 
        )

    )

  [35] => Array
    (
      [0] => SELECT * FROM tl_page where id='1' LIMIT 0,1
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_page
          [type] => const
          [possible_keys] => PRIMARY
          [key] => PRIMARY
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 1
          [Extra] => 
        )

    )

  [36] => Array
    (
      [0] => SELECT * FROM tl_news_archive WHERE id IN(1)
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_news_archive
          [type] => system
          [possible_keys] => PRIMARY
          [key] => 
          [key_len] => 
          [ref] => 
          [rows] => 1
          [Extra] => 
        )

    )

  [37] => Array
    (
      [0] => SELECT *, author AS authorId, (SELECT name FROM tl_user WHERE id=author) AS author FROM tl_article WHERE (id='9' OR alias='9') LIMIT 0,1
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => PRIMARY
          [table] => tl_article
          [type] => index_merge
          [possible_keys] => PRIMARY,alias
          [key] => PRIMARY,alias
          [key_len] => 4,130
          [ref] => 
          [rows] => 2
          [Extra] => Using union(PRIMARY,alias); Using where
        )

    )

  [38] => Array
    (
      [0] => SELECT id FROM tl_content WHERE pid='9' AND invisible='' ORDER BY sorting
      [1] => 3 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_content
          [type] => ref
          [possible_keys] => pid
          [key] => pid
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 3
          [Extra] => Using where; Using filesort
        )

    )

  [39] => Array
    (
      [0] => SELECT * FROM tl_content WHERE id='9' LIMIT 0,1
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_content
          [type] => const
          [possible_keys] => PRIMARY
          [key] => PRIMARY
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 1
          [Extra] => 
        )

    )

  [40] => Array
    (
      [0] => SELECT * FROM tl_content WHERE id='7' LIMIT 0,1
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_content
          [type] => const
          [possible_keys] => PRIMARY
          [key] => PRIMARY
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 1
          [Extra] => 
        )

    )

  [41] => Array
    (
      [0] => SELECT * FROM tl_content WHERE id='8' LIMIT 0,1
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_content
          [type] => const
          [possible_keys] => PRIMARY
          [key] => PRIMARY
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 1
          [Extra] => 
        )

    )

  [42] => Array
    (
      [0] => SELECT id, checksum FROM tl_search WHERE url='visar-nyhet/items/Produktion-i-helsingborg.html' AND pid='22' LIMIT 0,1
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_search
          [type] => ref
          [possible_keys] => pid,url
          [key] => url
          [key_len] => 767
          [ref] => const
          [rows] => 1
          [Extra] => Using where
        )

    )

  [43] => Array
    (
      [0] => UPDATE tl_search SET url='visar-nyhet/items/Produktion-i-helsingborg.html', title='Produktion i Helsingborg', protected='', filesize='13.62', groups=0, pid='22', language='sv', checksum='fea2af3c42b933fcf1c1d87b073618ef', text='Produktion i Helsingborg A Clean Partner är nu en del av Lahega kemi AB, och tillverkningen av ACP:s produkter sker nu i Helsingborg - med ett fåtal undantag där tillverklingen ligger i vår … Nyheter 10 Oktober, 2016 Produktion i Helsingborg Produktionen av ACP:s produkter är nu flyttad till vår anläggning i Helsingborg A Clean Partner är nu en del av Lahega kemi AB,\noch tillverkningen av ACP:s produkter sker nu i Helsingborg\n- med ett fåtal undantag där tillverklingen ligger i vår Rörviksanläggning.\n\n För mer information, se www.lahega.se Kontakta oss 0322-794 00 NC Lahega (inkl f.d. A Clean Partner AB) Makadamgatan 16\n250 13 Helsingborg \nTel: +46 (0)42-25 67 00\nEpost: info@lahega.se Copyright©2017. A Clean Partner International AB. Till startsidan, A Clean Partner', tstamp=1495543412 WHERE id='38'
      [1] => 1 rows affected
    )

  [44] => Array
    (
      [0] => DELETE FROM tl_search_index WHERE pid='38'
      [1] => 64 rows affected
    )

  [45] => Array
    (
      [0] => INSERT INTO tl_search_index (pid, word, relevance, language) VALUES ('38', 'produktion', 2, 'sv'), ('38', 'i', 7, 'sv'), ('38', 'helsingborg', 6, 'sv'), ('38', 'a', 5, 'sv'), ('38', 'clean', 5, 'sv'), ('38', 'partner', 5, 'sv'), ('38', 'är', 3, 'sv'), ('38', 'nu', 5, 'sv'), ('38', 'en', 2, 'sv'), ('38', 'del', 2, 'sv'), ('38', 'av', 5, 'sv'), ('38', 'lahega', 3, 'sv'), ('38', 'kemi', 2, 'sv'), ('38', 'ab', 4, 'sv'), ('38', 'och', 2, 'sv'), ('38', 'tillverkningen', 2, 'sv'), ('38', 'acp:s', 3, 'sv'), ('38', 'produkter', 3, 'sv'), ('38', 'sker', 2, 'sv'), ('38', 'med', 2, 'sv'), ('38', 'ett', 2, 'sv'), ('38', 'fåtal', 2, 'sv'), ('38', 'undantag', 2, 'sv'), ('38', 'där', 2, 'sv'), ('38', 'tillverklingen', 2, 'sv'), ('38', 'ligger', 2, 'sv'), ('38', 'vår', 3, 'sv'), ('38', 'nyheter', 1, 'sv'), ('38', 10, 1, 'sv'), ('38', 'oktober', 1, 'sv'), ('38', 2016, 1, 'sv'), ('38', 'produktionen', 1, 'sv'), ('38', 'flyttad', 1, 'sv'), ('38', 'till', 2, 'sv'), ('38', 'anläggning', 1, 'sv'), ('38', 'rörviksanläggning', 1, 'sv'), ('38', 'för', 1, 'sv'), ('38', 'mer', 1, 'sv'), ('38', 'information', 1, 'sv'), ('38', 'se', 1, 'sv'), ('38', 'www.lahega.se', 1, 'sv'), ('38', 'kontakta', 1, 'sv'), ('38', 'oss', 1, 'sv'), ('38', '0322-794', 1, 'sv'), ('38', '00', 2, 'sv'), ('38', 'nc', 1, 'sv'), ('38', 'inkl', 1, 'sv'), ('38', 'f.d', 1, 'sv'), ('38', 'makadamgatan', 1, 'sv'), ('38', 16, 1, 'sv'), ('38', 250, 1, 'sv'), ('38', 13, 1, 'sv'), ('38', 'tel', 1, 'sv'), ('38', 46, 1, 'sv'), ('38', 0, 1, 'sv'), ('38', '42-25', 1, 'sv'), ('38', 67, 1, 'sv'), ('38', 'epost', 1, 'sv'), ('38', 'info', 1, 'sv'), ('38', 'lahega.se', 1, 'sv'), ('38', 'copyright', 1, 'sv'), ('38', 2017, 1, 'sv'), ('38', 'international', 1, 'sv'), ('38', 'startsidan', 1, 'sv')
      [1] => 64 rows affected
    )

)