Produkter

Titelbild

Din totalleverantör i rengöringskemi

För A Clean Partner är närheten till kunden helt avgörande. Vi arbetar enkelt, snabbt och flexibelt och vi gör det med omtanke – kort och gott: vi är problemlösare.

Vår produktutveckling är kundorienterad och produktutvecklarna har nära kontakt med kunder, maskintillverkare, råvaruleverantörer, myndigheter och forskare. Allt för att få fram produkter som kan motsvara kundernas högt ställda krav och önskemål.

För oss är god miljö och hög kvalitet en självklarhet och givetvis är vi såväl miljö- som kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och 14001.

Ytterligare en fördel i vårt erbjudande är att du som kund endast behöver en leverantör när du anlitar A Clean Partner, något som vi vet önskas i allt större utsträckning. När det gäller kemtekniska produkter kan A Clean Partner erbjuda en totallösning – och det med de absolut starkaste varumärkena på marknaden.

Vår produktkatalog visar ett urval av våra produkter

Array
(
  [0] => Array
    (
      [0] => SELECT * FROM tl_page WHERE (id=0 OR alias='produkter') AND (start='' OR start<1495543415) AND (stop='' OR stop>1495543415) AND published=1
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_page
          [type] => index_merge
          [possible_keys] => PRIMARY,alias
          [key] => PRIMARY,alias
          [key_len] => 4,130
          [ref] => 
          [rows] => 2
          [Extra] => Using union(PRIMARY,alias); Using where
        )

    )

  [1] => Array
    (
      [0] => SELECT * FROM tl_page WHERE id='3' LIMIT 0,1
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_page
          [type] => const
          [possible_keys] => PRIMARY
          [key] => PRIMARY
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 1
          [Extra] => 
        )

    )

  [2] => Array
    (
      [0] => SELECT * FROM tl_page WHERE id='1' LIMIT 0,1
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_page
          [type] => const
          [possible_keys] => PRIMARY
          [key] => PRIMARY
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 1
          [Extra] => 
        )

    )

  [3] => Array
    (
      [0] => SELECT * FROM tl_layout WHERE id='5' LIMIT 0,1
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_layout
          [type] => const
          [possible_keys] => PRIMARY
          [key] => PRIMARY
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 1
          [Extra] => 
        )

    )

  [4] => Array
    (
      [0] => SELECT * FROM tl_module WHERE id='1' LIMIT 0,1
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_module
          [type] => const
          [possible_keys] => PRIMARY
          [key] => PRIMARY
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 1
          [Extra] => 
        )

    )

  [5] => Array
    (
      [0] => SELECT * FROM tl_module WHERE id='2' LIMIT 0,1
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_module
          [type] => const
          [possible_keys] => PRIMARY
          [key] => PRIMARY
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 1
          [Extra] => 
        )

    )

  [6] => Array
    (
      [0] => SELECT p1.*, (SELECT COUNT(*) FROM tl_page p2 WHERE p2.pid=p1.id AND p2.type!='root' AND p2.type!='error_403' AND p2.type!='error_404' AND p2.hide!=1 AND (p2.start='' OR p2.start<1495543415) AND (p2.stop='' OR p2.stop>1495543415) AND p2.published=1) AS subpages FROM tl_page p1 WHERE p1.pid='1' AND p1.type!='root' AND p1.type!='error_403' AND p1.type!='error_404' AND p1.hide!=1 AND (p1.start='' OR p1.start<1495543415) AND (p1.stop='' OR p1.stop>1495543415) AND p1.published=1 ORDER BY p1.sorting
      [1] => 7 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => PRIMARY
          [table] => p1
          [type] => ref
          [possible_keys] => pid
          [key] => pid
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 9
          [Extra] => Using where; Using filesort
        )

    )

  [7] => Array
    (
      [0] => SELECT id, alias FROM tl_page WHERE id='18' LIMIT 0,1
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_page
          [type] => const
          [possible_keys] => PRIMARY
          [key] => PRIMARY
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 1
          [Extra] => 
        )

    )

  [8] => Array
    (
      [0] => SELECT id, alias FROM tl_page WHERE id='16' LIMIT 0,1
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_page
          [type] => const
          [possible_keys] => PRIMARY
          [key] => PRIMARY
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 1
          [Extra] => 
        )

    )

  [9] => Array
    (
      [0] => SELECT * FROM tl_module WHERE id='3' LIMIT 0,1
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_module
          [type] => const
          [possible_keys] => PRIMARY
          [key] => PRIMARY
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 1
          [Extra] => 
        )

    )

  [10] => Array
    (
      [0] => SELECT p1.*, (SELECT COUNT(*) FROM tl_page p2 WHERE p2.pid=p1.id AND p2.type!='root' AND p2.type!='error_403' AND p2.type!='error_404' AND p2.hide!=1 AND (p2.start='' OR p2.start<1495543415) AND (p2.stop='' OR p2.stop>1495543415) AND p2.published=1) AS subpages FROM tl_page p1 WHERE p1.pid='3' AND p1.type!='root' AND p1.type!='error_403' AND p1.type!='error_404' AND p1.hide!=1 AND (p1.start='' OR p1.start<1495543415) AND (p1.stop='' OR p1.stop>1495543415) AND p1.published=1 ORDER BY p1.sorting
      [1] => 15 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => PRIMARY
          [table] => p1
          [type] => ref
          [possible_keys] => pid
          [key] => pid
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 14
          [Extra] => Using where; Using filesort
        )

    )

  [11] => Array
    (
      [0] => SELECT id, (SELECT COUNT(*) FROM tl_page t2 WHERE t1.id=t2.pid) AS hasChilds FROM tl_page t1 WHERE t1.pid='9' AND t1.id!='9' ORDER BY t1.sorting
      [1] => 9 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => PRIMARY
          [table] => t1
          [type] => ref
          [possible_keys] => PRIMARY,pid
          [key] => pid
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 9
          [Extra] => Using where; Using filesort
        )

    )

  [12] => Array
    (
      [0] => SELECT id FROM tl_article WHERE pid='3' AND inColumn='left' AND (start='' OR start<1495543415) AND (stop='' OR stop>1495543415) AND published=1 ORDER BY sorting
      [1] => 0 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_article
          [type] => ref
          [possible_keys] => pid
          [key] => pid
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 1
          [Extra] => Using where; Using filesort
        )

    )

  [13] => Array
    (
      [0] => SELECT id FROM tl_article WHERE pid='3' AND inColumn='main' AND (start='' OR start<1495543415) AND (stop='' OR stop>1495543415) AND published=1 ORDER BY sorting
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_article
          [type] => ref
          [possible_keys] => pid
          [key] => pid
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 1
          [Extra] => Using where; Using filesort
        )

    )

  [14] => Array
    (
      [0] => SELECT *, author AS authorId, (SELECT name FROM tl_user WHERE id=author) AS author FROM tl_article WHERE (id='2' OR alias='2') AND pid='3' LIMIT 0,1
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => PRIMARY
          [table] => tl_article
          [type] => ref
          [possible_keys] => PRIMARY,pid,alias
          [key] => pid
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 1
          [Extra] => Using where
        )

    )

  [15] => Array
    (
      [0] => SELECT id FROM tl_content WHERE pid='2' AND invisible='' ORDER BY sorting
      [1] => 3 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_content
          [type] => ref
          [possible_keys] => pid
          [key] => pid
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 3
          [Extra] => Using where; Using filesort
        )

    )

  [16] => Array
    (
      [0] => SELECT * FROM tl_content WHERE id='26' LIMIT 0,1
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_content
          [type] => const
          [possible_keys] => PRIMARY
          [key] => PRIMARY
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 1
          [Extra] => 
        )

    )

  [17] => Array
    (
      [0] => SELECT * FROM tl_content WHERE id='27' LIMIT 0,1
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_content
          [type] => const
          [possible_keys] => PRIMARY
          [key] => PRIMARY
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 1
          [Extra] => 
        )

    )

  [18] => Array
    (
      [0] => SELECT * FROM tl_content WHERE id='28' LIMIT 0,1
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_content
          [type] => const
          [possible_keys] => PRIMARY
          [key] => PRIMARY
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 1
          [Extra] => 
        )

    )

  [19] => Array
    (
      [0] => SELECT * FROM tl_module WHERE id='5' LIMIT 0,1
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_module
          [type] => const
          [possible_keys] => PRIMARY
          [key] => PRIMARY
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 1
          [Extra] => 
        )

    )

  [20] => Array
    (
      [0] => SELECT id, protected, groups FROM tl_news_archive WHERE id IN(1)
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_news_archive
          [type] => system
          [possible_keys] => PRIMARY
          [key] => 
          [key_len] => 
          [ref] => 
          [rows] => 1
          [Extra] => 
        )

    )

  [21] => Array
    (
      [0] => SELECT COUNT(*) AS total FROM tl_news WHERE pid IN(1) AND (start='' OR start<1495543415) AND (stop='' OR stop>1495543415) AND published=1 ORDER BY date DESC
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_news
          [type] => ref
          [possible_keys] => pid
          [key] => pid
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 46
          [Extra] => Using where
        )

    )

  [22] => Array
    (
      [0] => SELECT *, author AS authorId, (SELECT title FROM tl_news_archive WHERE tl_news_archive.id=tl_news.pid) AS archive, (SELECT jumpTo FROM tl_news_archive WHERE tl_news_archive.id=tl_news.pid) AS parentJumpTo, (SELECT name FROM tl_user WHERE id=author) AS author FROM tl_news WHERE pid IN(1) AND (start='' OR start<1495543415) AND (stop='' OR stop>1495543415) AND published=1 ORDER BY date DESC LIMIT 0,2
      [1] => 2 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => PRIMARY
          [table] => tl_news
          [type] => ref
          [possible_keys] => pid
          [key] => pid
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 46
          [Extra] => Using where; Using filesort
        )

    )

  [23] => Array
    (
      [0] => SELECT id, alias FROM tl_page WHERE id='22' LIMIT 0,1
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_page
          [type] => const
          [possible_keys] => PRIMARY
          [key] => PRIMARY
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 1
          [Extra] => 
        )

    )

  [24] => Array
    (
      [0] => SELECT * FROM tl_module WHERE id='9' LIMIT 0,1
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_module
          [type] => const
          [possible_keys] => PRIMARY
          [key] => PRIMARY
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 1
          [Extra] => 
        )

    )

  [25] => Array
    (
      [0] => SELECT * FROM tl_module WHERE id='10' LIMIT 0,1
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_module
          [type] => const
          [possible_keys] => PRIMARY
          [key] => PRIMARY
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 1
          [Extra] => 
        )

    )

  [26] => Array
    (
      [0] => SELECT * FROM tl_module WHERE id='11' LIMIT 0,1
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_module
          [type] => const
          [possible_keys] => PRIMARY
          [key] => PRIMARY
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 1
          [Extra] => 
        )

    )

  [27] => Array
    (
      [0] => SELECT * FROM tl_page where id='1' LIMIT 0,1
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_page
          [type] => const
          [possible_keys] => PRIMARY
          [key] => PRIMARY
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 1
          [Extra] => 
        )

    )

  [28] => Array
    (
      [0] => SELECT * FROM tl_news_archive WHERE id IN(1)
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_news_archive
          [type] => system
          [possible_keys] => PRIMARY
          [key] => 
          [key_len] => 
          [ref] => 
          [rows] => 1
          [Extra] => 
        )

    )

  [29] => Array
    (
      [0] => SELECT *, author AS authorId, (SELECT name FROM tl_user WHERE id=author) AS author FROM tl_article WHERE (id='9' OR alias='9') LIMIT 0,1
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => PRIMARY
          [table] => tl_article
          [type] => index_merge
          [possible_keys] => PRIMARY,alias
          [key] => PRIMARY,alias
          [key_len] => 4,130
          [ref] => 
          [rows] => 2
          [Extra] => Using union(PRIMARY,alias); Using where
        )

    )

  [30] => Array
    (
      [0] => SELECT id FROM tl_content WHERE pid='9' AND invisible='' ORDER BY sorting
      [1] => 3 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_content
          [type] => ref
          [possible_keys] => pid
          [key] => pid
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 3
          [Extra] => Using where; Using filesort
        )

    )

  [31] => Array
    (
      [0] => SELECT * FROM tl_content WHERE id='9' LIMIT 0,1
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_content
          [type] => const
          [possible_keys] => PRIMARY
          [key] => PRIMARY
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 1
          [Extra] => 
        )

    )

  [32] => Array
    (
      [0] => SELECT * FROM tl_content WHERE id='7' LIMIT 0,1
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_content
          [type] => const
          [possible_keys] => PRIMARY
          [key] => PRIMARY
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 1
          [Extra] => 
        )

    )

  [33] => Array
    (
      [0] => SELECT * FROM tl_content WHERE id='8' LIMIT 0,1
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_content
          [type] => const
          [possible_keys] => PRIMARY
          [key] => PRIMARY
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 1
          [Extra] => 
        )

    )

  [34] => Array
    (
      [0] => SELECT id, checksum FROM tl_search WHERE url='produkter.html' AND pid='3' LIMIT 0,1
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_search
          [type] => ref
          [possible_keys] => pid,url
          [key] => pid
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 1
          [Extra] => Using where
        )

    )

  [35] => Array
    (
      [0] => UPDATE tl_search SET url='produkter.html', title='Produkter', protected='', filesize='11.40', groups=0, pid='3', language='sv', checksum='096d1feed64d41b07422ec87a2d628f3', text='Produkter Produkter Din totalleverantör i rengöringskemi För A Clean Partner är närheten till kunden helt avgörande. Vi arbetar enkelt, snabbt och flexibelt och vi gör det med omtanke – kort och gott: vi är problemlösare. Vår produktutveckling är kundorienterad och produktutvecklarna har nära kontakt med kunder, maskintillverkare, råvaruleverantörer, myndigheter och forskare. Allt för att få fram produkter som kan motsvara kundernas högt ställda krav och önskemål.\n\n För oss är god miljö och hög kvalitet en självklarhet och givetvis är vi såväl miljö- som kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och 14001.\n\n Ytterligare en fördel i vårt erbjudande är att du som kund endast behöver en leverantör när du anlitar A Clean Partner, något som vi vet önskas i allt större utsträckning. När det gäller kemtekniska produkter kan A Clean Partner erbjuda en totallösning – och det med de absolut starkaste varumärkena på marknaden. Vår produktkatalog visar ett urval av våra produkter Kontakta oss 0322-794 00 NC Lahega (inkl f.d. A Clean Partner AB) Makadamgatan 16\n250 13 Helsingborg \nTel: +46 (0)42-25 67 00\nEpost: info@lahega.se Copyright©2017. A Clean Partner International AB. Till startsidan, A Clean Partner, Titelbild', tstamp=1495543415 WHERE id='5'
      [1] => 1 rows affected
    )

  [36] => Array
    (
      [0] => DELETE FROM tl_search_index WHERE pid='5'
      [1] => 124 rows affected
    )

  [37] => Array
    (
      [0] => INSERT INTO tl_search_index (pid, word, relevance, language) VALUES ('5', 'produkter', 5, 'sv'), ('5', 'din', 1, 'sv'), ('5', 'totalleverantör', 1, 'sv'), ('5', 'i', 3, 'sv'), ('5', 'rengöringskemi', 1, 'sv'), ('5', 'för', 3, 'sv'), ('5', 'a', 6, 'sv'), ('5', 'clean', 6, 'sv'), ('5', 'partner', 6, 'sv'), ('5', 'är', 6, 'sv'), ('5', 'närheten', 1, 'sv'), ('5', 'till', 2, 'sv'), ('5', 'kunden', 1, 'sv'), ('5', 'helt', 1, 'sv'), ('5', 'avgörande', 1, 'sv'), ('5', 'vi', 5, 'sv'), ('5', 'arbetar', 1, 'sv'), ('5', 'enkelt', 1, 'sv'), ('5', 'snabbt', 1, 'sv'), ('5', 'och', 10, 'sv'), ('5', 'flexibelt', 1, 'sv'), ('5', 'gör', 1, 'sv'), ('5', 'det', 3, 'sv'), ('5', 'med', 3, 'sv'), ('5', 'omtanke', 1, 'sv'), ('5', 'kort', 1, 'sv'), ('5', 'gott', 1, 'sv'), ('5', 'problemlösare', 1, 'sv'), ('5', 'vår', 2, 'sv'), ('5', 'produktutveckling', 1, 'sv'), ('5', 'kundorienterad', 1, 'sv'), ('5', 'produktutvecklarna', 1, 'sv'), ('5', 'har', 1, 'sv'), ('5', 'nära', 1, 'sv'), ('5', 'kontakt', 1, 'sv'), ('5', 'kunder', 1, 'sv'), ('5', 'maskintillverkare', 1, 'sv'), ('5', 'råvaruleverantörer', 1, 'sv'), ('5', 'myndigheter', 1, 'sv'), ('5', 'forskare', 1, 'sv'), ('5', 'allt', 2, 'sv'), ('5', 'att', 2, 'sv'), ('5', 'få', 1, 'sv'), ('5', 'fram', 1, 'sv'), ('5', 'som', 4, 'sv'), ('5', 'kan', 2, 'sv'), ('5', 'motsvara', 1, 'sv'), ('5', 'kundernas', 1, 'sv'), ('5', 'högt', 1, 'sv'), ('5', 'ställda', 1, 'sv'), ('5', 'krav', 1, 'sv'), ('5', 'önskemål', 1, 'sv'), ('5', 'oss', 2, 'sv'), ('5', 'god', 1, 'sv'), ('5', 'miljö', 2, 'sv'), ('5', 'hög', 1, 'sv'), ('5', 'kvalitet', 1, 'sv'), ('5', 'en', 4, 'sv'), ('5', 'självklarhet', 1, 'sv'), ('5', 'givetvis', 1, 'sv'), ('5', 'såväl', 1, 'sv'), ('5', 'kvalitetscertifierade', 1, 'sv'), ('5', 'enligt', 1, 'sv'), ('5', 'iso', 1, 'sv'), ('5', 9001, 1, 'sv'), ('5', 14001, 1, 'sv'), ('5', 'ytterligare', 1, 'sv'), ('5', 'fördel', 1, 'sv'), ('5', 'vårt', 1, 'sv'), ('5', 'erbjudande', 1, 'sv'), ('5', 'du', 2, 'sv'), ('5', 'kund', 1, 'sv'), ('5', 'endast', 1, 'sv'), ('5', 'behöver', 1, 'sv'), ('5', 'leverantör', 1, 'sv'), ('5', 'när', 2, 'sv'), ('5', 'anlitar', 1, 'sv'), ('5', 'något', 1, 'sv'), ('5', 'vet', 1, 'sv'), ('5', 'önskas', 1, 'sv'), ('5', 'större', 1, 'sv'), ('5', 'utsträckning', 1, 'sv'), ('5', 'gäller', 1, 'sv'), ('5', 'kemtekniska', 1, 'sv'), ('5', 'erbjuda', 1, 'sv'), ('5', 'totallösning', 1, 'sv'), ('5', 'de', 1, 'sv'), ('5', 'absolut', 1, 'sv'), ('5', 'starkaste', 1, 'sv'), ('5', 'varumärkena', 1, 'sv'), ('5', 'på', 1, 'sv'), ('5', 'marknaden', 1, 'sv'), ('5', 'produktkatalog', 1, 'sv'), ('5', 'visar', 1, 'sv'), ('5', 'ett', 1, 'sv'), ('5', 'urval', 1, 'sv'), ('5', 'av', 1, 'sv'), ('5', 'våra', 1, 'sv'), ('5', 'kontakta', 1, 'sv'), ('5', '0322-794', 1, 'sv'), ('5', '00', 2, 'sv'), ('5', 'nc', 1, 'sv'), ('5', 'lahega', 1, 'sv'), ('5', 'inkl', 1, 'sv'), ('5', 'f.d', 1, 'sv'), ('5', 'ab', 2, 'sv'), ('5', 'makadamgatan', 1, 'sv'), ('5', 16, 1, 'sv'), ('5', 250, 1, 'sv'), ('5', 13, 1, 'sv'), ('5', 'helsingborg', 1, 'sv'), ('5', 'tel', 1, 'sv'), ('5', 46, 1, 'sv'), ('5', 0, 1, 'sv'), ('5', '42-25', 1, 'sv'), ('5', 67, 1, 'sv'), ('5', 'epost', 1, 'sv'), ('5', 'info', 1, 'sv'), ('5', 'lahega.se', 1, 'sv'), ('5', 'copyright', 1, 'sv'), ('5', 2017, 1, 'sv'), ('5', 'international', 1, 'sv'), ('5', 'startsidan', 1, 'sv'), ('5', 'titelbild', 1, 'sv')
      [1] => 124 rows affected
    )

)