Private Label

Private label

 

A Clean Partner har ett stort produktutbud som du kan sälja under ditt eget varumärke. Det kan gälla rengöringsmedel för industrirengöring, livsmedelshygien eller fordonsrengöring. 
Vi producerar vår rengöringskemi på vår egen fabrik i Sverige.

Har du en ide om en produkt du vill lansera i eget namn (private label, private brand) så är du välkommen att diskutera lösningen med oss.  

Kontakta oss på info@acleanpartner.se eller ring 0322-794 00 för mer information.