Om A Clean Partner

Vi löser dina rengöringsproblem

 

A Clean Partner har sedan starten 2005 skapat ett nytt marknadskoncept i Norden och Europa när det gäller rengöringsprodukter för bl.a. industri, fordonstvätt, klotter, livsmedel, hygien och private brand.
Grunden ligger i sju företag som idag är varumärken hos oss, det äldsta med anor från 1951.

Vi ingår i helsvensk koncern som tillsammans bildar en stark grupp inom kemiteknik med omfattande sortiment under varumärken som Snowclean, Trutest, Strovels, HIAB, Marisol, Tellus och Duoex. Vi utvecklar och producerar våra rengöringsmedel i egna fabriker i Helsingborg och Rörvik. A Clean Partner är numera fusionerat med Lahega kemi AB.

Vår egen forsknings- och utvecklingsavdelning är kundorienterad och våra produktutvecklare har nära kontakt med kunder, maskintillverkare, råvaruleverantörer, myndigheter och forskare. Allt för att få fram produkter som kan motsvara våra kunders högt ställda krav och önskemål.

Vi är både kvalitet- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och 14001. Vi är även anslutna till FTI (fd REPA), näringslivets system för återvinning av förpackningar.
Certifikat ISO 9001Certifikat ISO 14001 

Varmt välkommen till oss på Lahega Kemi AB


Array
(
  [0] => Array
    (
      [0] => SELECT * FROM tl_page WHERE (id=0 OR alias='om-a-clean-partner') AND (start='' OR start<1495543420) AND (stop='' OR stop>1495543420) AND published=1
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_page
          [type] => index_merge
          [possible_keys] => PRIMARY,alias
          [key] => PRIMARY,alias
          [key_len] => 4,130
          [ref] => 
          [rows] => 2
          [Extra] => Using union(PRIMARY,alias); Using where
        )

    )

  [1] => Array
    (
      [0] => SELECT * FROM tl_page WHERE id='18' LIMIT 0,1
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_page
          [type] => const
          [possible_keys] => PRIMARY
          [key] => PRIMARY
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 1
          [Extra] => 
        )

    )

  [2] => Array
    (
      [0] => SELECT * FROM tl_page WHERE id='6' LIMIT 0,1
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_page
          [type] => const
          [possible_keys] => PRIMARY
          [key] => PRIMARY
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 1
          [Extra] => 
        )

    )

  [3] => Array
    (
      [0] => SELECT * FROM tl_page WHERE id='1' LIMIT 0,1
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_page
          [type] => const
          [possible_keys] => PRIMARY
          [key] => PRIMARY
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 1
          [Extra] => 
        )

    )

  [4] => Array
    (
      [0] => SELECT * FROM tl_layout WHERE id='5' LIMIT 0,1
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_layout
          [type] => const
          [possible_keys] => PRIMARY
          [key] => PRIMARY
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 1
          [Extra] => 
        )

    )

  [5] => Array
    (
      [0] => SELECT * FROM tl_module WHERE id='1' LIMIT 0,1
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_module
          [type] => const
          [possible_keys] => PRIMARY
          [key] => PRIMARY
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 1
          [Extra] => 
        )

    )

  [6] => Array
    (
      [0] => SELECT * FROM tl_module WHERE id='2' LIMIT 0,1
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_module
          [type] => const
          [possible_keys] => PRIMARY
          [key] => PRIMARY
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 1
          [Extra] => 
        )

    )

  [7] => Array
    (
      [0] => SELECT p1.*, (SELECT COUNT(*) FROM tl_page p2 WHERE p2.pid=p1.id AND p2.type!='root' AND p2.type!='error_403' AND p2.type!='error_404' AND p2.hide!=1 AND (p2.start='' OR p2.start<1495543420) AND (p2.stop='' OR p2.stop>1495543420) AND p2.published=1) AS subpages FROM tl_page p1 WHERE p1.pid='1' AND p1.type!='root' AND p1.type!='error_403' AND p1.type!='error_404' AND p1.hide!=1 AND (p1.start='' OR p1.start<1495543420) AND (p1.stop='' OR p1.stop>1495543420) AND p1.published=1 ORDER BY p1.sorting
      [1] => 7 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => PRIMARY
          [table] => p1
          [type] => ref
          [possible_keys] => pid
          [key] => pid
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 9
          [Extra] => Using where; Using filesort
        )

    )

  [8] => Array
    (
      [0] => SELECT id, alias FROM tl_page WHERE id='18' LIMIT 0,1
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_page
          [type] => const
          [possible_keys] => PRIMARY
          [key] => PRIMARY
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 1
          [Extra] => 
        )

    )

  [9] => Array
    (
      [0] => SELECT id, alias FROM tl_page WHERE id='16' LIMIT 0,1
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_page
          [type] => const
          [possible_keys] => PRIMARY
          [key] => PRIMARY
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 1
          [Extra] => 
        )

    )

  [10] => Array
    (
      [0] => SELECT * FROM tl_module WHERE id='3' LIMIT 0,1
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_module
          [type] => const
          [possible_keys] => PRIMARY
          [key] => PRIMARY
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 1
          [Extra] => 
        )

    )

  [11] => Array
    (
      [0] => SELECT p1.*, (SELECT COUNT(*) FROM tl_page p2 WHERE p2.pid=p1.id AND p2.type!='root' AND p2.type!='error_403' AND p2.type!='error_404' AND p2.hide!=1 AND (p2.start='' OR p2.start<1495543420) AND (p2.stop='' OR p2.stop>1495543420) AND p2.published=1) AS subpages FROM tl_page p1 WHERE p1.pid='6' AND p1.type!='root' AND p1.type!='error_403' AND p1.type!='error_404' AND p1.hide!=1 AND (p1.start='' OR p1.start<1495543420) AND (p1.stop='' OR p1.stop>1495543420) AND p1.published=1 ORDER BY p1.sorting
      [1] => 4 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => PRIMARY
          [table] => p1
          [type] => ref
          [possible_keys] => pid
          [key] => pid
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 5
          [Extra] => Using where; Using filesort
        )

    )

  [12] => Array
    (
      [0] => SELECT id FROM tl_article WHERE pid='18' AND inColumn='left' AND (start='' OR start<1495543420) AND (stop='' OR stop>1495543420) AND published=1 ORDER BY sorting
      [1] => 0 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_article
          [type] => ref
          [possible_keys] => pid
          [key] => pid
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 1
          [Extra] => Using where; Using filesort
        )

    )

  [13] => Array
    (
      [0] => SELECT id FROM tl_article WHERE pid='18' AND inColumn='main' AND (start='' OR start<1495543420) AND (stop='' OR stop>1495543420) AND published=1 ORDER BY sorting
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_article
          [type] => ref
          [possible_keys] => pid
          [key] => pid
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 1
          [Extra] => Using where; Using filesort
        )

    )

  [14] => Array
    (
      [0] => SELECT *, author AS authorId, (SELECT name FROM tl_user WHERE id=author) AS author FROM tl_article WHERE (id='21' OR alias='21') AND pid='18' LIMIT 0,1
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => PRIMARY
          [table] => tl_article
          [type] => ref
          [possible_keys] => PRIMARY,pid,alias
          [key] => pid
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 1
          [Extra] => Using where
        )

    )

  [15] => Array
    (
      [0] => SELECT id FROM tl_content WHERE pid='21' AND invisible='' ORDER BY sorting
      [1] => 2 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_content
          [type] => ref
          [possible_keys] => pid
          [key] => pid
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 4
          [Extra] => Using where; Using filesort
        )

    )

  [16] => Array
    (
      [0] => SELECT * FROM tl_content WHERE id='62' LIMIT 0,1
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_content
          [type] => const
          [possible_keys] => PRIMARY
          [key] => PRIMARY
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 1
          [Extra] => 
        )

    )

  [17] => Array
    (
      [0] => SELECT * FROM tl_content WHERE id='61' LIMIT 0,1
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_content
          [type] => const
          [possible_keys] => PRIMARY
          [key] => PRIMARY
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 1
          [Extra] => 
        )

    )

  [18] => Array
    (
      [0] => SELECT * FROM tl_module WHERE id='5' LIMIT 0,1
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_module
          [type] => const
          [possible_keys] => PRIMARY
          [key] => PRIMARY
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 1
          [Extra] => 
        )

    )

  [19] => Array
    (
      [0] => SELECT id, protected, groups FROM tl_news_archive WHERE id IN(1)
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_news_archive
          [type] => system
          [possible_keys] => PRIMARY
          [key] => 
          [key_len] => 
          [ref] => 
          [rows] => 1
          [Extra] => 
        )

    )

  [20] => Array
    (
      [0] => SELECT COUNT(*) AS total FROM tl_news WHERE pid IN(1) AND (start='' OR start<1495543420) AND (stop='' OR stop>1495543420) AND published=1 ORDER BY date DESC
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_news
          [type] => ref
          [possible_keys] => pid
          [key] => pid
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 46
          [Extra] => Using where
        )

    )

  [21] => Array
    (
      [0] => SELECT *, author AS authorId, (SELECT title FROM tl_news_archive WHERE tl_news_archive.id=tl_news.pid) AS archive, (SELECT jumpTo FROM tl_news_archive WHERE tl_news_archive.id=tl_news.pid) AS parentJumpTo, (SELECT name FROM tl_user WHERE id=author) AS author FROM tl_news WHERE pid IN(1) AND (start='' OR start<1495543420) AND (stop='' OR stop>1495543420) AND published=1 ORDER BY date DESC LIMIT 0,2
      [1] => 2 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => PRIMARY
          [table] => tl_news
          [type] => ref
          [possible_keys] => pid
          [key] => pid
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 46
          [Extra] => Using where; Using filesort
        )

    )

  [22] => Array
    (
      [0] => SELECT id, alias FROM tl_page WHERE id='22' LIMIT 0,1
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_page
          [type] => const
          [possible_keys] => PRIMARY
          [key] => PRIMARY
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 1
          [Extra] => 
        )

    )

  [23] => Array
    (
      [0] => SELECT * FROM tl_module WHERE id='9' LIMIT 0,1
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_module
          [type] => const
          [possible_keys] => PRIMARY
          [key] => PRIMARY
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 1
          [Extra] => 
        )

    )

  [24] => Array
    (
      [0] => SELECT * FROM tl_module WHERE id='10' LIMIT 0,1
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_module
          [type] => const
          [possible_keys] => PRIMARY
          [key] => PRIMARY
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 1
          [Extra] => 
        )

    )

  [25] => Array
    (
      [0] => SELECT * FROM tl_module WHERE id='11' LIMIT 0,1
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_module
          [type] => const
          [possible_keys] => PRIMARY
          [key] => PRIMARY
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 1
          [Extra] => 
        )

    )

  [26] => Array
    (
      [0] => SELECT * FROM tl_page where id='1' LIMIT 0,1
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_page
          [type] => const
          [possible_keys] => PRIMARY
          [key] => PRIMARY
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 1
          [Extra] => 
        )

    )

  [27] => Array
    (
      [0] => SELECT * FROM tl_news_archive WHERE id IN(1)
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_news_archive
          [type] => system
          [possible_keys] => PRIMARY
          [key] => 
          [key_len] => 
          [ref] => 
          [rows] => 1
          [Extra] => 
        )

    )

  [28] => Array
    (
      [0] => SELECT *, author AS authorId, (SELECT name FROM tl_user WHERE id=author) AS author FROM tl_article WHERE (id='9' OR alias='9') LIMIT 0,1
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => PRIMARY
          [table] => tl_article
          [type] => index_merge
          [possible_keys] => PRIMARY,alias
          [key] => PRIMARY,alias
          [key_len] => 4,130
          [ref] => 
          [rows] => 2
          [Extra] => Using union(PRIMARY,alias); Using where
        )

    )

  [29] => Array
    (
      [0] => SELECT id FROM tl_content WHERE pid='9' AND invisible='' ORDER BY sorting
      [1] => 3 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_content
          [type] => ref
          [possible_keys] => pid
          [key] => pid
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 3
          [Extra] => Using where; Using filesort
        )

    )

  [30] => Array
    (
      [0] => SELECT * FROM tl_content WHERE id='9' LIMIT 0,1
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_content
          [type] => const
          [possible_keys] => PRIMARY
          [key] => PRIMARY
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 1
          [Extra] => 
        )

    )

  [31] => Array
    (
      [0] => SELECT * FROM tl_content WHERE id='7' LIMIT 0,1
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_content
          [type] => const
          [possible_keys] => PRIMARY
          [key] => PRIMARY
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 1
          [Extra] => 
        )

    )

  [32] => Array
    (
      [0] => SELECT * FROM tl_content WHERE id='8' LIMIT 0,1
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_content
          [type] => const
          [possible_keys] => PRIMARY
          [key] => PRIMARY
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 1
          [Extra] => 
        )

    )

  [33] => Array
    (
      [0] => SELECT id, checksum FROM tl_search WHERE url='om-a-clean-partner.html' AND pid='18' LIMIT 0,1
      [1] => 1 rows returned
      [2] => Array
        (
          [id] => 1
          [select_type] => SIMPLE
          [table] => tl_search
          [type] => ref
          [possible_keys] => pid,url
          [key] => pid
          [key_len] => 4
          [ref] => const
          [rows] => 1
          [Extra] => Using where
        )

    )

  [34] => Array
    (
      [0] => UPDATE tl_search SET url='om-a-clean-partner.html', title='Om A Clean Partner', protected='', filesize='10.58', groups=0, pid='18', language='sv', checksum='2cd166d7dbd4da59107cb15a973b2441', text='Om A Clean Partner Om A Clean Partner Vi löser dina rengöringsproblem A Clean Partner har sedan starten 2005 skapat ett nytt marknadskoncept i Norden och Europa när det gäller rengöringsprodukter för bl.a. industri, fordonstvätt, klotter, livsmedel, hygien och private brand. \nGrunden ligger i sju företag som idag är varumärken hos oss, det äldsta med anor från 1951. Vi ingår i helsvensk koncern som tillsammans bildar en stark grupp inom kemiteknik med omfattande sortiment under varumärken som Snowclean, Trutest, Strovels, HIAB, Marisol, Tellus och Duoex. Vi utvecklar och producerar våra rengöringsmedel i egna fabriker i Helsingborg och Rörvik. A Clean Partner är numera fusionerat med Lahega kemi AB.\n\n Vår egen forsknings- och utvecklingsavdelning är kundorienterad och våra produktutvecklare har nära kontakt med kunder, maskintillverkare, råvaruleverantörer, myndigheter och forskare. Allt för att få fram produkter som kan motsvara våra kunders högt ställda krav och önskemål. Vi är både kvalitet- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och 14001. Vi är även anslutna till FTI (fd REPA), näringslivets system för återvinning av förpackningar.\nCertifikat ISO 9001, Certifikat ISO 14001 Varmt välkommen till oss på Lahega Kemi AB Kontakta oss 0322-794 00 NC Lahega (inkl f.d. A Clean Partner AB) Makadamgatan 16\n250 13 Helsingborg \nTel: +46 (0)42-25 67 00\nEpost: info@lahega.se Copyright©2017. A Clean Partner International AB. Till startsidan, A Clean Partner', tstamp=1495543420 WHERE id='30'
      [1] => 1 rows affected
    )

  [35] => Array
    (
      [0] => DELETE FROM tl_search_index WHERE pid='30'
      [1] => 150 rows affected
    )

  [36] => Array
    (
      [0] => INSERT INTO tl_search_index (pid, word, relevance, language) VALUES ('30', 'om', 2, 'sv'), ('30', 'a', 7, 'sv'), ('30', 'clean', 7, 'sv'), ('30', 'partner', 7, 'sv'), ('30', 'vi', 5, 'sv'), ('30', 'löser', 1, 'sv'), ('30', 'dina', 1, 'sv'), ('30', 'rengöringsproblem', 1, 'sv'), ('30', 'har', 2, 'sv'), ('30', 'sedan', 1, 'sv'), ('30', 'starten', 1, 'sv'), ('30', 2005, 1, 'sv'), ('30', 'skapat', 1, 'sv'), ('30', 'ett', 1, 'sv'), ('30', 'nytt', 1, 'sv'), ('30', 'marknadskoncept', 1, 'sv'), ('30', 'i', 5, 'sv'), ('30', 'norden', 1, 'sv'), ('30', 'och', 11, 'sv'), ('30', 'europa', 1, 'sv'), ('30', 'när', 1, 'sv'), ('30', 'det', 2, 'sv'), ('30', 'gäller', 1, 'sv'), ('30', 'rengöringsprodukter', 1, 'sv'), ('30', 'för', 3, 'sv'), ('30', 'bl.a', 1, 'sv'), ('30', 'industri', 1, 'sv'), ('30', 'fordonstvätt', 1, 'sv'), ('30', 'klotter', 1, 'sv'), ('30', 'livsmedel', 1, 'sv'), ('30', 'hygien', 1, 'sv'), ('30', 'private', 1, 'sv'), ('30', 'brand', 1, 'sv'), ('30', 'grunden', 1, 'sv'), ('30', 'ligger', 1, 'sv'), ('30', 'sju', 1, 'sv'), ('30', 'företag', 1, 'sv'), ('30', 'som', 4, 'sv'), ('30', 'idag', 1, 'sv'), ('30', 'är', 5, 'sv'), ('30', 'varumärken', 2, 'sv'), ('30', 'hos', 1, 'sv'), ('30', 'oss', 3, 'sv'), ('30', 'äldsta', 1, 'sv'), ('30', 'med', 4, 'sv'), ('30', 'anor', 1, 'sv'), ('30', 'från', 1, 'sv'), ('30', 1951, 1, 'sv'), ('30', 'ingår', 1, 'sv'), ('30', 'helsvensk', 1, 'sv'), ('30', 'koncern', 1, 'sv'), ('30', 'tillsammans', 1, 'sv'), ('30', 'bildar', 1, 'sv'), ('30', 'en', 1, 'sv'), ('30', 'stark', 1, 'sv'), ('30', 'grupp', 1, 'sv'), ('30', 'inom', 1, 'sv'), ('30', 'kemiteknik', 1, 'sv'), ('30', 'omfattande', 1, 'sv'), ('30', 'sortiment', 1, 'sv'), ('30', 'under', 1, 'sv'), ('30', 'snowclean', 1, 'sv'), ('30', 'trutest', 1, 'sv'), ('30', 'strovels', 1, 'sv'), ('30', 'hiab', 1, 'sv'), ('30', 'marisol', 1, 'sv'), ('30', 'tellus', 1, 'sv'), ('30', 'duoex', 1, 'sv'), ('30', 'utvecklar', 1, 'sv'), ('30', 'producerar', 1, 'sv'), ('30', 'våra', 3, 'sv'), ('30', 'rengöringsmedel', 1, 'sv'), ('30', 'egna', 1, 'sv'), ('30', 'fabriker', 1, 'sv'), ('30', 'helsingborg', 2, 'sv'), ('30', 'rörvik', 1, 'sv'), ('30', 'numera', 1, 'sv'), ('30', 'fusionerat', 1, 'sv'), ('30', 'lahega', 3, 'sv'), ('30', 'kemi', 2, 'sv'), ('30', 'ab', 4, 'sv'), ('30', 'vår', 1, 'sv'), ('30', 'egen', 1, 'sv'), ('30', 'forsknings', 1, 'sv'), ('30', 'utvecklingsavdelning', 1, 'sv'), ('30', 'kundorienterad', 1, 'sv'), ('30', 'produktutvecklare', 1, 'sv'), ('30', 'nära', 1, 'sv'), ('30', 'kontakt', 1, 'sv'), ('30', 'kunder', 1, 'sv'), ('30', 'maskintillverkare', 1, 'sv'), ('30', 'råvaruleverantörer', 1, 'sv'), ('30', 'myndigheter', 1, 'sv'), ('30', 'forskare', 1, 'sv'), ('30', 'allt', 1, 'sv'), ('30', 'att', 1, 'sv'), ('30', 'få', 1, 'sv'), ('30', 'fram', 1, 'sv'), ('30', 'produkter', 1, 'sv'), ('30', 'kan', 1, 'sv'), ('30', 'motsvara', 1, 'sv'), ('30', 'kunders', 1, 'sv'), ('30', 'högt', 1, 'sv'), ('30', 'ställda', 1, 'sv'), ('30', 'krav', 1, 'sv'), ('30', 'önskemål', 1, 'sv'), ('30', 'både', 1, 'sv'), ('30', 'kvalitet', 1, 'sv'), ('30', 'miljöcertifierade', 1, 'sv'), ('30', 'enligt', 1, 'sv'), ('30', 'iso', 3, 'sv'), ('30', 9001, 2, 'sv'), ('30', 14001, 2, 'sv'), ('30', 'även', 1, 'sv'), ('30', 'anslutna', 1, 'sv'), ('30', 'till', 3, 'sv'), ('30', 'fti', 1, 'sv'), ('30', 'fd', 1, 'sv'), ('30', 'repa', 1, 'sv'), ('30', 'näringslivets', 1, 'sv'), ('30', 'system', 1, 'sv'), ('30', 'återvinning', 1, 'sv'), ('30', 'av', 1, 'sv'), ('30', 'förpackningar', 1, 'sv'), ('30', 'certifikat', 2, 'sv'), ('30', 'varmt', 1, 'sv'), ('30', 'välkommen', 1, 'sv'), ('30', 'på', 1, 'sv'), ('30', 'kontakta', 1, 'sv'), ('30', '0322-794', 1, 'sv'), ('30', '00', 2, 'sv'), ('30', 'nc', 1, 'sv'), ('30', 'inkl', 1, 'sv'), ('30', 'f.d', 1, 'sv'), ('30', 'makadamgatan', 1, 'sv'), ('30', 16, 1, 'sv'), ('30', 250, 1, 'sv'), ('30', 13, 1, 'sv'), ('30', 'tel', 1, 'sv'), ('30', 46, 1, 'sv'), ('30', 0, 1, 'sv'), ('30', '42-25', 1, 'sv'), ('30', 67, 1, 'sv'), ('30', 'epost', 1, 'sv'), ('30', 'info', 1, 'sv'), ('30', 'lahega.se', 1, 'sv'), ('30', 'copyright', 1, 'sv'), ('30', 2017, 1, 'sv'), ('30', 'international', 1, 'sv'), ('30', 'startsidan', 1, 'sv')
      [1] => 150 rows affected
    )

)