Miljöpolicy

A Clean Partner skall aktivt utveckla, tillverka och marknadsföra produkter med bästa möjliga funktion och minsta möjliga miljöpåverkan samt ha beredskap att möta morgondagens miljökrav. Våra insatser skall styras av en sammanvägning av vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och ekologiskt motiverat. Detta skall ske genom:

 • att myndigheters lagar och andra krav efterlevs
 • kontinuerlig produktutveckling med hänsyn till både funktion och miljö
 • kontinuerlig utvärdering av råvaror i syfte att minska miljöpåverkan
 • kontinuerlig utbildning av personal, återförsäljare och användare medinriktning på miljöhänsyn
 • att ge tips och anvisningar för att reducera miljöbelastningen där våraprodukter används
 • att framställningen av våra produkter sker under miljöriktiga former
 • långsiktig miljöplanering innefattande dokumenterade/mätbara miljömål
 • att ständigt sträva efter en förbättring av våra miljöprestanda- att miljöanpassa våra inköp

Våra Svanenmärkta produkter är i dagsläget följande;

 

BIL- OCH BÅTPROFFSPRODUKTER
Alkaliska avfettningar

 • Strovels Alfanol 
 • Neutral Strovels Alfanol HD
 • Snowclean Truckschampo ECO
 • Strovels Alfanol HD Grön
 • Strovels Alfanol HD Special
 • Snowclean Premium A500
 • Snowclean Insektborttagare ECO
 • Microavfettning Snowclean Micro 130 ECO
 • Snowclean Skumavfettning ECO
 • Snowclean Skumavfettning Vit ECO
 • Snowclean Skumavfettning Lila ECO
 • Snowclean Skumavfettning Grön ECO
 • Snowclean Skumavfettning Orange ECO

Kallavfettningar

 • Snowclean Kallavfettning 100 ECO

Borsttvättschampo

 • Snowclean Borsttvättschampo ECO
 • Snowclean Borsttvättschampo Vinter ECO

Vax och torkmedel 

 • Snowclean Glanstork Extra ECO
 • Snowclean Supervax Extra ECO

Koncentratprodukter 

 • Snowclean Snowchem 101 ECO
 • Snowclean Snowchem 203 ECO
 • Snowclean Snowchem 301 ECO
 • Snowclean Snowchem 303 ECO
 • Snowclean Snowchem 201 ECO


MASKINDISKMEDEL - PROFFSPRODUKT

 • Strovels Alfanol LS

RENGÖRINGSMEDEL - PROFFSPRODUKTER

 • Strovels Alfanol HD Gul
 • Strovels Alfanol HD Gul Fresh


A Clean Partners Svanenmärkta produkter förpackas och levereras i Bag in box eller i traditionella förpackningar.

Vår sida på Svanen.se

 

Kemikaliesvepet

Kemikaliesvepet är Göteborgs miljöförvaltnings lista över miljöanpassade bilvårdsmedel. Många andra kommuner i Sverige har valt att följa denna lista i sin bedömning av kemikalier för rengöring av fordon.

Under 2010 belutades att miljöförvaltningen skulle upphöra att lista produkter men till vår stora glädje har Naturskyddsföreningen valt att fortsätta arbetet där Göteborgs miljöförvaltning slutade.

Produkter på kemikaliesvepet:

 • HIAB H-21
 • HIAB H-90
 • Snowclean Borsttvättschampo
 • Snowclean Borsttvättschampo LS
 • Snowclean Borsttvättschampo Vinter Extra
 • Snowclean Eclean 1B
 • Snowclean Eclean 2A
 • Snowclean Eclean 2B
 • Snowclean Eclean 3A
 • Snowclean Eclean 3B
 • Snowclean Eclean 3C
 • Snowclean Grovtvätt
 • Snowclean Micro 115
 • Snowclean Micro 130
 • Snowclean Schampo SLS
 • Snowclean Skumavfettning
 • Snowclean Snowchem 101- Z
 • Snowclean Snowchem 201- X
 • Snowclean Snowchem 202- X
 • Snowclean Snowchem 203- X
 • Snowclean Snowchem 301- Y
 • Snowclean Snowchem 302 -Y
 • Snowclean Snowchem Guldschampo
 • Snowclean Snowchem XP 0607
 • Snowclean Truckschampo
 • Snowclean Truckschampo glans
 • Strovels Alfanol HD
 • Strovels Alfanol HD Special
 • Strovels Alfanol LB
 • Strovels Alfanol LF
 • Strovels Alfanol Neutral
 • Strovels Alfanol Terra
 • Trutest Guldschampo C
 • Trutest Guldschampo SK
 • Trutest Maxiren X
 • Trutest Maxiren Y
 • Trutest Maxiren Z-BIO
 • Trutest Micro Bio 50
 • Trutest Micro 115

Länk till kemikaliesvepet