Livsmedelsindustri

Livsmedelsindustri

 

Vi tillhandahåller ett komplett sortiment av effektiva och miljöanpassade system och rengöringsprodukter för alla typer av livsmedelsindustrier. Vår katalog visar endast ett urval av våra produkter för livsmedelshygien.

Våra produkter för livsmedelsindustrin tillverkas under varumärket Strovels och omfattar följande användningsområden:

  • Högskummande alkaliska produkter för rengöring av lokaler och utrustning.
  • Lågskummande alkaliska produkter anpassade för CUP-rengöring och backdisk.
  • Alkaliska produkter för rengöring av rökskåp, rökvagnar etc.
  • Högskummande sura rengöringsmedel för rengöring och avlägsnande av kalksten.
  • Alkaliska produkter för rengöring av aluminium.
  • Lågskummande sura CIP-rengöringsmedel för rengöring och avlägsnande av kalk- och mjölksten.
  • Desinfektionsmedel anpassade för olika användningsområden inkl CIP-desinfektion och alkoholbaserade desinfektionsmedel.
  • Maskindiskmedel.
  • Handdisk.
  • Personlig hygien.

 

Hygienprogram och uppföljning

Rengöring inom livsmedelsindustrin är en viktig del av produktionen som ofta betingar en hög kostnad. Det är därför viktigt att veta hur man kan rengöra på det mest optimala sättet.

Vi upprättar hygienprogram hos våra kunder som på ett enkelt sätt beskriver alla rengöringsmoment.

 

Utbildning

Inom livsmedelsindustrin krävs det idag en mycket väl utbildad och motiverad personal. Vi erbjuder våra kunder utbildningar som riktar sig mot all personal inom livsmedelsindustrin. Våra utbildningar innefattar lättare kemi- och rengöringsutbildning och där vi går igenom hur, var, när och varför våra produkter skall användas. Genomgång av hygienplan och de viktigaste bitarna ur perspektivet rengöring och hygien hjälper vi till med.