Industrirengöring

Industrirengöring

 

A Clean Partner erbjuder sina kunder ett komplett sortiment av produkter och totallösningar speciellt anpassade till kundens behov och förväntningar.
 

Produkter


Produkter för industri tillverkas under varumärket Strovels och omfattar följande användningsområden:

  • Alkaliska rengöringsprodukter speciellt lämpade för svår industriell rengöring
  • Lågskummande alkaliska rengöringsprodukterprodukter för rengöring av golv och målade ytor
  • Alkaliska specialprodukter för rengöring av svåra föroreningar av sot, olja, etc.
  • Avfettningsprodukter
  • Lågskummande sura rengöringsmedel för rengöring och avlägsnande av kalksten i värmeberedare, värmeväxlare, etc.

Utbildning och uppföljning

 

Rengöring i är en viktig del av produktionen och ofta betingar en hög kostnad. Det är därför viktigt att veta hur man kan rengöra på det mest optimala sättet. Vi utbildar och bistår våra kunder med uppföljning av deras rengöringsarbete för att uppnå bästa resultat med de mest optimala metoderna. 


Utrustning


Vi har förutom rengöringsmedel även utrustning för att effektivisera rengöringsarbetet. Kontakta oss för mer info.